1 april 2014

Partij van de Arbeid brengt wijkbezoek aan Hasselt

Ik wil geen roos, zolang er nog een voedselbank nodig is….”

Zaterdagochtend 1 maart bracht bestuur en fractie van de Partij van de Arbeid Zwartewaterland een wijkbezoek aan Hasselt. In de omgeving van de Mulertstraat werd het gesprek gezocht met de bewoners, waarbij aan hen een roos werd aangeboden. Juist die roos gaf aanleiding tot een pittig, maar boeiend gesprek. Een al wat oudere mevrouw weigerde pertinent een roos in ontvangst te nemen omdat het geld, dat aan dergelijk campagnemateriaal werd uitgegeven, in haar ogen verkeerd was besteed. Een groeiende groep burgers, ook in Zwartewaterland, lukt het niet meer de financiële eindjes aan elkaar te knopen. De voedselbank vormt een schrijnend symbool van dit toenemende probleem. Zolang dat probleem niet is opgelost, vond zij het ongepast geld uit te geven aan campagnecadeautjes. En daar sta je dan, als PvdA-er…Je begrijpt deze mevrouw maar al te goed. En dan kun je wel vertellen over de inzet van de PvdA-fractie voor de bestrijding van armoede, vooral onder kinderen en hoe de partij zich sterk probeert te maken voor de zwaksten in de samenleving, de vinger werd door deze dame toch op een gevoelige plaats gelegd…

Toch bleek ook weer in deze wijk dat de bewoners over het algemeen behoorlijk tevreden zijn over hun eigen omgeving. De rust en de ruimte werd erg op prijs gesteld; veel bewoners wonen dan ook al tientallen jaren in deze buurt, soms al vanaf de bouw van de eerste Vaneg-woningen. Wel waren er zorgen, bijvoorbeeld over de te hoge snelheid waarmee verkeer, dat eigenlijk niets in deze buurt te zoeken heeft, de buurt als kortste route gebruikt, of over de langdurige afsluiting van de brug in de van der Vechtlaan.

Een onderwerp dat de gemoederen ook behoorlijk bezig houdt in Hasselt is het besluit van de gemeenteraad om de mogelijkheden tot steeds opnieuw gebruiken van familiegraven (“schudden”) aan banden te leggen. Op dit punt laat de communicatie van de gemeente naar haar inwoners duidelijk te wensen over. Dat geldt ook nu de opbaargelegenheid (Monuta) gaat verdwijnen en er zorgen leven over de vraag waar nu eventueel opgebaard kan worden.

Nog veel andere onderwerpen werden deze ochtend gedeeld, variërend van het onderhoud van straten en groen tot het verschralend winkelaanbod in Hasselt. Ook de zorg voor het in stand houden van een goede voorziening voor ouderenzorg, hoewel vooral ingegeven door besluiten van de landelijke overheid, werd de PvdA-ers op het hart gedrukt. In deze wijk wordt in sterke mate nog naar elkaar omgezien, maar dat neemt de behoefte aan een overheid, die er is wanneer mantelzorg en sociale netwerken over hungrenzen heen dreigen te gaan, niet weg. Al met al maakte ook dit wijkbezoek duidelijk dat er straks voor de nieuwe raadsfractie nog genoeg werk aan de winkel is.