Ombudsteam

Vragen? Zorgen? Loopt u vast?

Heeft u een conflict met de woningbouwvereniging of de gemeente?

Loopt u vast in het oerwoud van regels?

Weet u niet waar u met uw probleem terecht kunt?

Schakel het Ombudsteam in!

Het Ombudsteam signaleert individuele problemen en helpt mensen deze problemen op te lossen. Dat doen de leden van het Ombudsteam door naar u te luisteren, u te ondersteunen en door u te helpen bij de benadering van de juiste instantie(s).

Het ombudsteam is er voor iedereen. Dus ook als u geen lid bent van de PvdA bent u van harte welkom. Met welke vraag u ook komt, samen met u proberen wij een oplossing te vinden.

Het Ombudsteam maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande voorzieningen, zoals het WMO-loket, de sociale raadslieden, de rechtswinkel of de vakbond . Wanneer het probleem ook om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam haar netwerk in: raadsleden, de wethouders, de Statenleden, de Tweede Kamerleden en zelfs de mensen in het Europees parlement, als dat moet!

 

Als u vragen heeft voor het ombudsteam kunt u  contact opnemen met één van de leden van het team. Of stuur een e-mail naar: ombudsteampvdazwartewaterland@gmail.com