Verkiezingen 2018

Beste kiezers,

Net als de meeste andere politieke partijen in onze gemeente heeft de PvdA een evenwichtig verkiezingsprogramma met duidelijke keuzes voor goede en eerlijke zorg, duurzaam en betaalbaar wonen, het vergroten van de leefbaarheid, cultuur en sport.

Meedoen
Helaas telt onze gemeente nog altijd te veel inwoners die ondanks de economische groei rond moeten komen van een minimumloon of minder. Wij vinden dat ook voor deze inwoners actief meedoen telt. En dus blijven wij als enige links-progressieve partij in onze gemeente bij ieder te nemen besluit knokken voor onze inwoners met een smalle beurs.

Meedenken
De PvdA Zwartewaterland stimuleert burgerinitiatieven op ieder vlak: van zorgplannen op maat tot functionele woonconcepten en van creatieve duurzaamheidsprojecten tot sportieve en culturele evenementen voor een door inwoners georganiseerd. Dat vraagt niet alleen om een luisterend oor, maar ook om actie en reactie vanuit de gemeente. Dus niet langer ‘nee’denken, maar meedenken!

Jannet Hoentjen-Velding
Fractievoorzitter PvdA Zwartewaterland

Onze actiepunten:

Zeker zijn van leven in de brouwerij

 • Meer mogelijkheden voor culturele activiteiten als aanvulling op onze centrumplannen
 • Behoud van onze drie waardevolle bibliotheken, sportparken en zwembaden
 • Creativiteit van onze lokale winkeliers en ondernemers stimuleren en belonen

Zeker zijn van zorg zonder zorgen

 • Zorg is ook betaalbaar voor onze inwoners met een inkomen lager dan 130 procent van het minimumloon
 • Sterke combinatie van wonen en zorg in een voor al onze ouderen betaalbaar ‘knarrenhof’
 • Zorg voor meer lokale werkgelegenheid voor mensen met een beperking

Zeker zijn van duurzaam woongenot

 • Bouw van duurzame woningen met ‘nul op de meter’ in al onze nieuwbouwwijken
 • Betaalbare en levensloopbestendige woningen voor ook de smalle beurs
 • Zorg voor ons buitengebied met goede wandel- en fietspaden voor goede toegankelijkheid

Zeker zijn dat actief meedoen telt

 • Kinderen en volwassenen in armoede hebben toegang tot cultuur, sport en zorg
 • Initiatieven van onze inwoners worden altijd gehoord en actief ondersteund
 • Betrokkenheid van onze inwoners bij de vergroening van hun directe woonomgeving loont

Jannet Hoentjen Lijsttrekker

Op de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid is met algemene stemmen Jannet Hoentjen gekozen als de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Jannet, directeur van de Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland is bepaald geen onbekende in de lokale politiek. Na een periode van afwezigheid ‘aan het front’ gaat ze na de verkiezingen de fractie, die dan hopelijk uit meer leden dan de huidige twee zal bestaan, aanvoeren. ‘Het zou voor de politiek in Zwartewaterland goed zijn wanneer er meer evenwicht zou komen tussen de coalitie en de oppositiepartijen’, meent Jannet. ‘De afgelopen periode was van enige balans geen sprake, waardoor het geluid van andersdenkenden (anders dan het grote SGP/Christen Unie/ CDA blok) nauwelijks werd gehoord. Wij willen een gemeenteraad waarin iedere burger zich vertegenwoordigd en gehoord voelt’.

De vergadering stelde ook de hoofdlijnen van het verkiezingsprogramma vast. Tot de ledenvergadering van december kunnen leden echter nog suggesties aanleveren voordat het programma definitief wordt vastgesteld.