Door Astrid Dijkstra op 25 februari 2014

Nog even, dan is het zo ver: de gemeenteraadsverkiezingen!

We hebben er voor gekozen om een korte maar intensieve campagne te gaan voeren. Dit met als motto: Iedereen doet mee!

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat de PvdA sterk uit de bus komt op 19 maart, zodat we de komende vier jaar een belangrijke rol kunnen spelen in het bepalen van het gemeentelijk beleid voor onze gemeente. Dat het hard nodig is dat de PvdA mee aan zet is, is in de afgelopen 4 jaar wel gebleken. Als wij niet het voortouw hadden genomen dan:

  • Was er geen maatschappelijk werk meer geweest
  • Was er een grote kans dat het algemeen jeugdwerk volledig was wegbezuinigd
  • Waren er waarschijnlijk niet meer drie zwembaden open geweest
  • Was er geen extra aandacht geweest voor kinderen die opgroeien in armoede
  • Was het culturele aanbod in onze gemeente sterker verschraald
  • Hadden we meer streekeigen bomen gesubsidieerd en minder oog voor mensen gehad
  • Had je je verjaardag alleen buitenshuis kunnen vieren als je naar de kroeg of kerk gaat
  • Enz. enz.

Bij de verkiezingen van 2006 verloren we op 3 stemmen een extra zetel. Toen hebben we afgesproken dat we dat in ieder geval niet weer zouden laten gebeuren. Dat vraagt om veel inzet tijdens de campagne. Ervaring leert dat vooral een persoonlijke benadering werkt bij het winnen van stemmen. Persoonlijk contact neemt tijd en daarom is het belangrijk dat we ons met zoveel mogelijk mensen inzetten in de campagne. Dus: heeft u tijd ga dan bijvoorbeeld mee op wijkbezoek, kom langs bij het spetterfeest of spreek eens met uw buren. We hebben een goed en sociaal programma, we hebben krachtige actiepunten, dus kortom een goed verhaal te vertellen.

Samen maken we Zwartewaterland Sterk& Sociaal, ook na 2014!

 

Astrid Dijkstra

 

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra