Door Astrid Dijkstra op 21 september 2013

Een nieuwe coalitie – herstel van vertrouwen in politiek Zwartewaterland

Na het onverwachte, ongewenste, maar helaas ook onvermijdelijke afscheid van de CU vlak voor de zomer  lag er voor de andere vijf partijen in de raad de opdracht om samen te komen tot een nieuwe constructie voor een stabiel gemeentebestuur.

In een eerste overleg tussen de vijf partijen gaven de VVD en Gemeentebelangen aan dat zij één logische oplossing zagen  voor een stabiele meerderheid. Alleen met de fractie van de SGP kon in één keer deze meerderheid gevonden worden. Gelet op de ervaringen in de afgelopen raadsperiode gaven zowel VVD als GB aan vertrouwen te hebben in deze mogelijke nieuwe coalitie op voorwaarde dat de betrokken partijen er zelf uit zouden komen. De SGP gaf hierop aan in principe graag aan deze oplossing mee te willen werken. Ook het CDA en wijzelf vonden  dit de moeite van het onderzoeken waard.

Voorwaarde voor het vormen van een nieuwe coalitie was voor ons – ook voor het CDA trouwens – het vinden van een aanvaardbare oplossing voor de situatie van Keet de Kolk. Na een paar gesprekken met vertegenwoordigers van de drie partijen zijn we tot een oplossing voor Keet de Kolk gekomen die eigenlijk niet afwijkt van het amendement dat wijzelf in de laatste vergadering hebben ingediend in een uiterste poging om deze situatie op te lossen (en gelijktijdig de oude coalitie te behouden). Een bijdrage ad € 25.000 (nu opgesplitst in een bijdrage in de sloopkosten ad.  € 15.000 en een bijdrage in de gemaakte kosten ad. € 10.000) om uiteindelijk te komen tot een veilige keet.  De jongeren van de Keet hebben aangegeven met deze oplossing uit de voeten te kunnen. Natuurlijk had het oorspronkelijke voorstel hun voorkeur, maar na alles wat gebeurd was, willen zij ook graag tot een afronding komen.

Aan de eerste voorwaarde is hiermee voldaan. Natuurlijk moet dit formeel nog besloten worden in de raadsvergadering van 12 september a.s. maar dat zal met deze afspraak geen probleem zijn.

Volgende stap was het vinden van overeenstemming over de inhoud en keuzes die in de komende maanden nog gemaakt moeten worden. De SGP heeft aangegeven zich te realiseren dat zij op een rijdende trein stappen en hebben ingestemd met het volgen van het huidige coalitieprogramma. Ook aan de voorwaarde voor inhoudelijke overeenstemming is hiermee voldaan.

Overeenstemming op papier is natuurlijk mooi maar minstens zo belangrijk is vertrouwen in elkaar en bereidheid tot het sluiten van compromissen in het belang van de gemeenschap van Zwartewaterland. De oplossing voor het onderwerp Keet de Kolk is direct een goed voorbeeld van de bereidheid hiertoe bij onze drie partijen. Ook de ervaringen uit de huidige raadsperiode en met de raadsleden van de SGP geven ons vertrouwen dat we met het sluiten van deze nieuwe coalitie een stabiele situatie tot de verkiezingen in maart 2014 kunnen realiseren. Dat gaat met de moeilijke en pijnlijke keuzes die nog gemaakt moeten worden in deze paar maanden zeker niet vanzelf, maar de bereidheid is er bij iedereen. Naast het creëren van een stabiele situatie zal het terugwinnen van het vertrouwen in de politiek in Zwartewaterland in het algemeen en in onze PvdA in het bijzonder de komende periode een belangrijk aandachtspunt zijn. We gaan er hard aan werken. Wij hebben er vertrouwen in, vandaar dat we op 12 september ook met overtuiging voor deze coalitie kiezen!

Astrid, Jannet en Klaas

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra