Penningmeester

Pascal Arnold

Na mijn studie Bos- en Natuurbeheer aan Van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit heb ik ruim 15 jaar gewerkt bij de centrale overheid binnen de gebiedsfinanciering en natuur-, landschaps- en plattelandsontwikkeling.
Een duurzame en sociale samenleving waarbinnen aandacht is voor leefbaarheid, gelijkheid en kansen, vind ik belangrijk!
Ondanks dat ik pas sinds 2013 in Genemuiden woon, weet ik wel dat op dit vlak in Zwartewaterland nog veel winst te behalen is. De PvdA Zwartewaterland denkt er net zo over!
Pascal is bestuurslid (penningmeester) en draait mee met de schaduwfractie.