Door Pascal Arnold op 19 januari 2015

Provinciale Statenverkiezingen

Weliswaar maak ik ‘slechts’ 17 maanden deel uit van de PvdA-afdeling Zwartewaterland, toch heb ik besloten me kandidaat te stellen voor de aankomende verkiezingen op 18 maart aanstaande voor de Provinciale Staten (PS) van Overijssel. Ik wil graag bij deze mijn overwegingen voor dit kandidaatschap met jullie delen.

Na Tiem van Dalfsen zijn er geen kandidaten meer geweest uit de gemeente Zwartewaterland. Dit betekent gelukkig niet dat de PvdA in Zwartewaterland een soort van slapend bestaan heeft geleid. Verre van. Ondanks alle commotie rondom de fractie in de Tweede Kamer en enkele raadsleden in andere gemeenten is het tijd om vooruit te kijken en deze negatieve spiraal te doorbreken, te beginnen binnen de PS.
Helaas is er in de achterliggende periode relatief minder animo geweest uit de ‘Kop van Overijssel’ om zitting te nemen in de PS ten opzichte van andere regio’s. Het gevaar ligt daarmee op de loer dat deze regio in het provinciaal beleid wat op de achtergrond dreigt te belanden ten opzichte van Salland en Twente.
Prestige
Opname op de kieslijst lijkt me een uitgelezen kans om hier wat aan te veranderen; en de ‘Kop van Overijssel’ bestaat niet alleen uit Zwolle. Reden 1 voor mijn opname op de provinciale lijst. Het ‘prestige-probleem’ (prestige is alles, een sociaal beleid omdat het moet) van de gemeente Zwartewaterland speelt helaas in meer of mindere mate in alle gemeenten van Overijssel waarmee de leefbaarheid van onze totale provincie onder druk komt te staan. Tijd dus voor een meer socialer en rechtvaardiger Overijssel. Een nobel streven lijkt me. Echter, ik heb de indruk dat de focus in de politiek momenteel teveel ligt op de leefbaarheid in alleen sociale zin (zoals uitkeringen en ouderenzorg).
Zeker in tijden van economisch zwaardere tijden en de huidige perikelen omtrent het sociale zorgstelsel, zoals nu, dreigt de leefbaarheid in fysieke zin politiek teveel ondergesneeuwd te raken. Vind ik jammer. Volgens wetenschappelijk onderzoek heeft een fijne woonomgeving namelijk een gunstige invloed op het welzijn/gezondheid van mensen. Heel belangrijk dus. Hier moet Overijssel dus wat mee volgens mij (in alle regio’s!). Ik wil graag mijn expertise inzetten om dit doel te verwezenlijken. Reden 2 voor mijn opname op de provinciale lijst. 2015, een nieuw jaar. Het is tijd om vooruit te kijken naar toekomst en de partij op provinciaal niveau weer sterk(er) te maken. Daar zet ik me graag voor in!

Groet,

Pascal Arnold

Pascal Arnold

Pascal Arnold

Na mijn studie Bos- en Natuurbeheer aan Van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit heb ik ruim 15 jaar gewerkt bij de centrale overheid binnen de gebiedsfinanciering en natuur-, landschaps- en plattelandsontwikkeling. Een duurzame en sociale samenleving waarbinnen aandacht is voor leefbaarheid, gelijkheid en kansen, vind ik belangrijk! Ondanks dat ik pas sinds 2013 in Genemuiden woon, weet ik wel

Meer over Pascal Arnold