Door Pascal Arnold op 16 maart 2015

Aftrap provinciale verkiezingen 2015

In het provinciehuis van Overijssel heeft 18 februari jl. de aftrap voor de provinciale statenverkiezing 2015 plaatsgevonden onder leiding van mevrouw A. Bijleveld-Schouten (Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel). Ook voor de PvdA dé officiële start van de verkiezingscampagne. Tijdens de avond was er voor iedere lijsttrekker de mogelijkheid zichzelf, als ook het partijprogramma, te presenteren in een informele setting middels een promo-filmpje van ca. 1 minuut en een kort maar krachtig interview. Om de diverse partijprogramma’s nog beter bij de kiezers onder de aandacht te brengen en het verschil tussen provinciaal en nationaal beleid van de diverse (landelijke) partijen beter te accentueren zal  de provincie Overijssel tevens een online stemhulp lanceren.
Uit de diverse presentaties valt op te maken dat het debat in de komende Statenverkiezingscampagne zich voornamelijk gaat richten op de bereikbaarheid, leefbaarheid en werkgelegenheid in Overijssel. Punten waar de PvdA een gedegen en reële standpunten over heeft opgenomen in haar verkiezingsprogramma. Hiermee kunnen we als PvdA in de komende inhoudelijke debatten met andere partijen en ‘ontmoetingen op straat’ dan ook goede punten mee scoren! Een belangrijk begin in dit opzicht is reeds door onze lijsttrekker, Tijs de Bree, gemaakt met een ijzersterke campagnepresentatie welke is opgepikt door de media en niet onopgemerkt is gebleven door de overige aanwezigen op deze ‘campagne-avond’.
Deze ‘vliegende’ start van Tijs is een goed uitgangspunt om als kandidaat-Statenlid aandacht te vragen voor de volgende punten waarvoor ik me tijdens de komende Statenperiode 2015-2019 voor zou willen inzetten:

  • een leefbare woonomgeving voor de stad en platteland;
  • ontwikkeling en instandhouding natuur en landschap;
  • een leefbare woonomgeving voor de stad en platteland;
  • versterking (regionaal) openbaar vervoer;
  • het meer ‘op de kaart zetten’ van de ‘Kop van Overijssel’.

Ik hoop hiervoor op uw steun en vertrouwen.

Pascal Arnold

Pascal Arnold

Pascal Arnold

Na mijn studie Bos- en Natuurbeheer aan Van Hall Larenstein en Wageningen Universiteit heb ik ruim 15 jaar gewerkt bij de centrale overheid binnen de gebiedsfinanciering en natuur-, landschaps- en plattelandsontwikkeling. Een duurzame en sociale samenleving waarbinnen aandacht is voor leefbaarheid, gelijkheid en kansen, vind ik belangrijk! Ondanks dat ik pas sinds 2013 in Genemuiden woon, weet ik wel

Meer over Pascal Arnold