5 maart 2014

‘We mogen solidariteit niet uit het oog verliezen’

De Partij van de Arbeid in Zwartewaterland probeert ook in deze lastige tijd met helaas alle enorme bezuinigingen oog te houden voor mensen die het om één of andere reden moeilijker hebben. ‘Het spreekt mij aan dat zij in hun beleid de menselijkheid en solidariteit niet uit het oog verliezen,’ vertelt Greet Generaal, de nummer drie op de kieslijst voor de komende verkiezingen. ‘Ten aanzien van werk is het motto: iedereen actief bezig, werken waar mogelijk. Maximale inzet op persoonlijke aanpak bij het bemiddelen naar werk. Blijvend aandacht houden voor de mensen die het moeilijker hebben.

Dat kan door bijvoorbeeld één vacaturebank  te hebben met een vast contactpersoon bij de gemeente waaruit iedereen kan wordt bemiddeld. Ook voor de werkgevers één aanspreekpunt. Jan Kootstra, voormalig directeur van OBS Aremberg, onderschrijft het belang van werk. ‘Door middel van werk kunnen mensen zich ontwikkelen en verder ontplooien. Wat je in je hebt kun je uitdragen. En natuurlijk is het belangrijk om ook in je eigen onderhoud te kunnen voorzien. Het feit dat de Partij van de Arbeid met hun beleid aandacht blijft houden voor mensen met weinig kansen in de arbeidsmarkt spreekt me erg aan,’ aldus Jan Kootstra.
Goed idee
Cees Bood, inwoner van Zwartsluis en sinds kort lid van de PvdA,  kan zich ook goed vinden in de uitgangspunten van de PvdA in Zwartewaterland. ‘Ik vind het belangrijk dat de Partij van de Arbeid ook in tijden waarin bezuinigd moet worden de mensen die het moeilijk hebben niet in de kou laat staan. Dat ondernemers via een vacaturebank van de gemeente met een vast contactpersoon werknemers in de regio kunnen vinden, vind ik een goed idee. Zo kunnen de kansen in de regio optimaal benut worden.’

Greet Generaal vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. ‘Het is van groot belang voor mensen om werk te hebben (of vrijwillergerswerk), om goede en betaalbare zorg (dichtbij huis) te krijgen en om in een prettige leefomgeving te wonen. Graag zou ik daarom een schakel willen zijn tussen de burger en de gemeente.’

Greet Generaal met Cees Bood die net lid is geworden van de PvdA...

Greet Generaal met Cees Bood die net lid is geworden van de PvdA…