Door Astrid Dijkstra op 27 maart 2017

PvdA-motie Inkoop duurzame stroom toch uitgevoerd!

De gemeente koopt niet langer groene ‘sjoemelstroom’ in. Hiermee wordt een PvdA-motie van halverwege vorig jaar alsnog uitgevoerd. De PvdA Zwartewaterland diende de motie “werkelijke duurzame inkoop stroom” halverwege vorig jaar in. In deze motie deed de PvdA de oproep om:
* Op korte termijn – en uiterlijk per 1 januari 2017 – alleen stroom te gebruiken op basis van goede GVO’s (garanties van oorsprong).
* Eveneens op korte termijn – en uiterlijk per 1 januari 2018 – deze stroom op basis van goede GVO’s uitsluitend te betrekken bij duurzame energiebedrijven.
Het college van B&W raadde deze motie af omdat zij “niet aan de andere gemeenten met wie Zwartewaterland samen het contract heeft durven voor te stellen om dit open te breken”en ook omdat zij niet “zelf voorwaarden willen stellen aan de inkoop van stroom in de toekomst”.
Op basis van dit college-advies werd de motie helaas door een meerderheid van de raad afgewezen.
Gelukkig hebben andere gemeenten wél naar onze oproep geluisterd en voorstellen gedaan om tot werkelijk duurzame inkoop van stroom over te gaan. Deze week ontvingen wij dan ook de verheugende mededeling van het college in Zwartewaterland dat stap 1 is gezet: niet langer koopt de gemeente “sjoemelstroom” in, maar vanaf 1 januari dit jaar kopen we daadwerkelijk groene stroom in. Een mooie stap in de goede richting. In de raadsvergadering van 23 maart j.l. heeft de PvdA fractie het college opgeroepen om nu ook stap twee uit de motie tot uitvoering te brengen!

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra