gratis inzameling grof afval

17 april 2018

Geen gratis inzameling van grof huishoudelijk afval in Zwartewaterland

Een voorstel van de PvdA Zwartewaterland om het mogelijk te maken enkele malen per jaar gratis grof huishoudelijk afval te kunnen aanbieden bij een lokale inzamelaar, kon donderdag 12 april niet rekenen op steun van een meerderheid van de raad. Alleen de fractie van de VVD steunde het voorstel.

Hoewel de indieners van het plan van alle kanten te horen kregen dat het om een buitengewoon sympathiek voorstel ging, schaarden CDA, SGP, Christen Unie , Gemeentebelangen maar ook Buitengewoon Zwartewaterland zich tegen dit voorstel. De PvdA betoogde met dit voorstel tegemoet te komen aan de wens van een groot deel van de inwoners,  maar een ruime raadsmeerderheid bleef achter het collegestandpunt staan om hier niet aan mee te werken.

In de ogen van de sociaal-democraten hadden de geringe meerkosten ad. € 3 per huishouden per jaar eenvoudig betaald kunnen worden uit de tariefsaanpassing (verlaging) die inmiddels is vastgesteld. Recente inzamelingsacties in het buitengebied hebben aangetoond dat zwerfafval nog steeds een probleem is in onze gemeente. De Partij van de Arbeid hoopte met haar voorstel ook een bijdrage te leveren aan het terugdringen van dit zwerfafval. Het gratis aanbieden van grof tuinafval gedurende enkele malen per jaar blijft wel gehandhaafd.