Door Klaas Eenkhoorn op 19 januari 2015

Zwartewaterland in de uitverkoop?

Als raadsfractie staan we al vele jaren alleen in het beteugelen van de uitgaven, die ook nu weer de revue passeren. We proberen de andere fracties ervan te doordringen, dat we onze financiële positie in de gaten moeten houden, maar helaas is het aan dove mansoren. We hebben de afgelopen periode weer veel investeringen voorbij zien gaan en het is voor ons onbegrijpelijk dat iedere keer weer de raadsvoorstellen ongewijzigd worden vastgesteld met alle overdaad aan middelen. In principe zijn we ook wel van mening, dat er iets moet gebeuren, maar het kan wel een tandje minder. Waarom moet er bij de investeringen op het industrieterrein van Hasselt een nieuwe bruggenhoofd worden aangelegd en moet er een nieuw fietspad komen? Waarom moeten we in Genemuiden naast het herinrichten van het gebied rondom het oude stadhuis, ook nog het havenplein op de schop nemen?
Allemaal zaken, die wat ons betreft kunnen worden uitgesteld tot we betere tijden hebben. Alleen op deze projecten hadden we eenvoudig €1,2 miljoen kunnen bezuinigen en daar had niemand iets van gemerkt. Nu wordt er weer een aanslag gepleegd op de financiële middelen van de gemeenschap waar we toch een grote verantwoordelijk voor dragen om daar goed en zuinig mee om te gaan. We hebben in de begroting bijna geen ruimte om tegenvallers op te vangen en deze gevaren liggen wel op de loer. Er is nog steeds geen rekening gehouden met het feit, dat we mogelijk een gedeelte van gelden, die we in 2016 terug moeten ontvangen van de partner in het project “Hasselt om de Weede/Overwaters” niet krijgen. Alvorens tot een vergelijk te komen zal er het nodige geld aan advocaten moeten worden betaald, dat in de tonnen kan lopen. Tot die tijd moeten we ook nog eens de rente betalen over de ca. € 16 miljoen euro, die de gemeente voorfinanciert. Hoe lang houden we dit vol?
Trieste gang van zaken
Al met al een trieste gang van zaken en we moeten misschien de bevolking van Zwartewaterland mobiliseren om de andere partijen op een andere gedachte te brengen. Want uiteindelijk wordt de bevolking de dupe van de spilzucht, die al een aantal jaren aan de gang is. De tarieven voor OZB en de riool- en reinigingsrechten worden stelselmatig sterk verhoogd en het voorzieningen niveau komt sterk onder druk te liggen. Nu wordt er € 200.000,00 bezuinigd op de zwembaden, maar bij de minste of geringste tegenvaller komen ook de bibliotheken in beeld. De kinderopvang hangt bijna aan een zijden draadje. Hoe gaan ermee om als de zorgvraag, waar de gemeente verantwoordelijk is, groter is dan de financiële middelen, die we ervoor beschikbaar hebben? Al met al zaken waar wij al vele jaren wel rekening mee hebben gehouden en ook kenbaar hebben gemaakt. Ook toen we nog in de coalitie zaten.
Roze wolk
De christelijke partijen CU en CDA en nu aangevuld met de SGP hebben daar andere gedachten over. De huidige coalitie die nu het beleid uitvoert leeft waarschijnlijk nog steeds op een roze wolk en proeft nog steeds het zoet der overwinning van de gewonnen gemeenteraadsverkiezingen. Laten we hopen dat ze snel terug op aardde komen, anders gaat Zwartewaterland spoedig in de uitverkoop en zal de provincie de taken op zich nemen. Of is dat misschien momenteel wel het beste voor Zwartewaterland ? Hoe je het ook wendt of keert. De inwoners worden in ieder geval de dupe en betalen de prijs.

Klaas Eenkhoorn

Klaas Eenkhoorn

Klaas Eenkhoorn

Klaas is geboren op 31 augustus 1956 in Genemuiden. Hij is raadslid voor de PvdA. Daarnaast is hij als raadslid onderdeel van de audit-commisie. Ook is hij lid van het ombudsteam van de PvdA Zwartewaterland. Hij is te bereiken op 06-54328373. Zijn adres is Erfgenamenwegje 1, 8061 AC  in Hasselt.  

Meer over Klaas Eenkhoorn