Door Ria Grootoonk op 7 november 2014

Verslag (verkort) ledenvergadering PvdA Zwartewaterland 20 oktober 2014

Beheer gebouw Linksaf: Bert Kwakkel geeft aan wegens ziekte te willen stoppen per 1 november 2014. De heer Wardi de Leeuw wil dit gaan overnemen.
Zorgavond: Op maandag 24 november van 20.00 is er een thema-avond over de Zorg. Zie elders in dit Vuistje.
Afscheid van Jan Haverkate als voorzitter van de PvdA Zwartewaterland. Na jarenlang interim voorzitter te zijn geweest, neemt Jan nu dan toch echt afscheid. Jan was een man van daden én passende gedichten. Om die reden bedankt Harrie hem met een treffend en persoonlijk gedicht.

Verkiezingen Provinciale Staten Verkiezingen 18 maart 2015. Een verkiezing die zekervoor de PvdA van belang is in verband met de samenstelling van de Eerste Kamer. Van onze afdeling hebben Pascal Arnold en Yvonne Ariesen zich kandidaat gesteld. Jan Haverkate en Martin Holtermann vormen het nieuwe plakteam voor de posters.
Wijkbezoek: we gaan weer op gesprek met de inwoners van onze gemeente: op 15 november in Hasselt
17 januari in Zwartsluis en op 14 maart in Genemuiden
Samenwerking met linkse stemmers. Is het mogelijk de landelijke D66, Groen Links en SP-stemmers plaatselijk aan de PvdA te binden? Het bestuur doet onderzoek.
Natuurwerkdag: op initiatief van Pascal doet de PvdA weer mee. Zie elders in dit Vuistje

Vanuit de fractie:
Onderzoek rekenkamer: de fractie meldt dat op verzoek van Klaas onderzoek wordt gedaan door de rekenkamer naar de kosten van de uitbreiding van de industriehaven van Genemuiden. Er wordt minder werk gedaan, maar desondanks blijven de kosten gelijk. We zien uit naar de uitkomst van dit onderzoek.
De eerstvolgende raadsvergadering zal worden gesproken over de voorgestelde bezuinigingen op jeugd en jongerenwerk, zwembaden, peuterspeelzaalwerk, cultuur. Onzalige plannen, de fractie zal zich toch het uiterste inspannen de raad tot goede keuzes te laten komen.
Minder of geen geld naar Waterfront, Marketing Oost, IJsseldelta ten behoeve van de nu voorgestelde bezuinigen zou een betere keus zijn.

Rondvraag:
Henk Trinks: Op 20 december verandert het e.a. in Teeuwland in Hasselt. Er is veel onduidelijkheid. Het gerucht gaat dat het biljart bijvoorbeeld de deur uit moet. Astrid: De werknemers komen in dienst van IJsselheem. Voorlopig nog een aandachtspunt.
De toezeggingen aan de bewoners van de Ruitenstraat worden bij voortduring niet nagekomen. Het heeft de blijvende aandacht van Klaas.

Het volledige verslag is te bevragen via het secretariaat.

Ria Grootoonk

Ria Grootoonk

Ria Grootoonk is een actief lid van de PvdA Zwartewaterland.

Meer over Ria Grootoonk