Door Astrid Dijkstra op 7 november 2014

Verschil maken

De afgelopen jaren vroegen we ons van tijd tot tijd wel eens af hoe veel verschil het nu maakte dat wij als PvdA in de raad, en vooral ook in de coalitie, zaten. Hoe veel invloed hadden we als kleinste partner nu al met al?  Inmiddels, na een half jaar als oppositiepartij, weten we het antwoord. En dat antwoord valt niet mee. Tenminste, als je bekijkt wat er nu gebeurt in politiek Zwartewaterland. Want dat is bedroevend. Daarover straks mee. Wél kunnen we constateren dat de jaren dat wij in de coalitie hebben gezeten er dus toe hebben gedaan. Dat wij door onze goede wethouder in combinatie met de raadsfractie een verschil hebben kunnen maken. Én Zwartewaterland een prettige woongemeente met een sociaal gezicht.
Hoe anders is dat nu. De inkt van de stempotloden was nog niet opgedroogd of onze eens zo trouwe coalitiepartners zetten het mes in wat wij aan preventie voor de jeugd hadden opgebouwd. De afgelopen jaren hebben we het met goed onderhandelen nog in stand kunnen houden. Nu ging gelijk radicaal het mes er in. CU en SGP lijken gewoon hun kans te hebben afgewacht om het jeugd- en jongerenwerk af te breken. Wethouder Visserman lijkt het allemaal niet zo veel te kunnen schelen zo lang hij maar wethouder kan blijven.

Met dezelfde vaart als waarmee het neutrale jeugd- en jongerenwerk wordt afgebroken, wordt het kerkelijk jongerenwerk in de watten gelegd. De openingsreceptie van jeugdhonk 3:16 werd door het voltallige college bezocht, verbouwingskosten werden al eerder gecompenseerd en ook een drankvergunning voor dit “jeugdhonk” lijkt er nu zonder problemen te komen.
Dan de culturele evenementen. Die moeten het voortaan zelf maar redden. Of, zoals collega raadslid Veldman zei: ”het is geen kwestie van niet kunnen, de organisatoren van deze evenementen moeten het gewoon willen”. Geen fijne wijze om hardwerkende vrijwilligers die jaren hun nek hebben uitgestoken om deze evenementen te organiseren te bedanken. En als er nu een échte noodzaak was om hierop zo fors te korten… Er lag een financieel deugdelijk alternatief van ons (samen met VVD en Gemeentebelangen) om het voortbestaan van de vier speciale evenementen mogelijk te maken. Het CDA nam niet eens de moeite om dit alternatief te lezen. Ook de wethouder, die duidelijk geen idee had waar het precies over ging, had geen enkele moeite om met volstrekt onwerkbare algemeenheden tevoorschijn te komen. Waar we nu maar op moeten hopen is dat deze zelfde wethouder zo geprikkeld is om ons ongelijk aan te tonen dat hij tóch serieus in gesprek gaat met de organisatoren van deze evenementen.
Dezelfde coalitiepartijen die moeiteloos een streep trokken door bijvoorbeeld Genemusement, Full colour, Doake en het Van der Hulstfestival vonden een bezuiniging op het landelijke REFO500 onbespreekbaar….

De lijst wordt langer en langer. Bij de presentatie van de begroting werden we naast opnieuw een bezuiniging op het algemeen jeugd- en jongerenwerk ook verrast met een extra, extra bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk. U leest het goed: extra extra. Men was vergeten om de peuterspeelzalen zelf hiervan op de hoogte te stellen. Men was trouwens ook vergeten om vooraf te bedenken dat een dergelijke extra bezuiniging wel eens consequenties zou kunnen hebben. Want, in dezelfde raad waarin de begroting met deze extra, extra bezuiniging zat, was ook een stuk over de jeugdzorg. En daarin werden peuterspeelzalen nu juist geprezen en gewaardeerd als dé belangrijke partner, samen met het onderwijs, om te voorkomen dat jongeren later in de zwaardere (en duurdere) jeugdzorg terecht komen.
Al te veel vertrouwen dat dit nog goed gaat komen, hebben we niet. Want, op het moment van schrijven, is de eerste ronde van de begrotingsbehandeling al achter de rug. En geen van de coalitiepartijen leek zich enige zorgen te maken over de toekomst van de peuterspeelzalen in Zwartewaterland.
Ook deze keer lijkt de coalitie weer niet erg geïnteresseerd om alternatieve plannen een kans te geven. Men probeert een karikatuur te maken van onze reacties “makkelijk roepen vanuit de oppositie”, maar gaat niet inhoudelijk op de gestelde kritiek in.

Stel je ook voor. Dan moet deze coalitie toegeven dat een belangrijke reden waarom er nu extra bezuinigd moet worden, is dat zij deze periode zijn begonnen met extra geld uit geven. Niet aan strikt noodzakelijke zaken die belangrijk zijn voor kwetsbare mensen of kinderen. Nee, voor mooie projectjes in het landschap en om een provinciale organisatie als Marketing Oost in de lucht te houden. Diezelfde coalitie zou dan moeten toegeven dat de plannen die zij nu hebben bedacht slechts schijnbezuiniging zijn. Die ze de komende jaren weer dubbel of meer terug zullen zien komen. Bezuinigen op de zwembaden klinkt haalbaar. Maar als je bedenkt dat hierdoor gedetacheerde personeelsleden weer terug zullen keren naar het gemeentehuis alwaar het bezuinigde bedrag in de vorm van salarissen weer uitbetaald moet worden, dan weet je dat het netto weinig gaat opleveren. Behalve duurdere – en mogelijk minder – zwembaden dan.
Bezuinigen op jeugd- en jongerenwerk en peuterspeelzalen wordt gepresenteerd als enige opties. Maar als je bedenkt dat hierdoor op termijn meer jongeren in de dure jeugdzorg terecht zullen komen, dan betaal je deze bezuiniging op korte termijn meer dan dubbel terug.
Naar de provincie stappen en nieuwe afspraken maken over de door de provincie afgedwongen hoge bijdrages aan projecten van de provincie. Dat lijkt ons een beter idee. Maar ja… daar lijkt deze coalitie niet toe te bewegen. Liever een vriend voor de provincie dan een goed bestuur voor de eigen burgers.
Ondanks dit alles zullen wij ons blijven inzetten voor de inwoners van Zwartewaterland. En speciaal voor die inwoners die het niet helemaal op eigen kracht kunnen redden. Met jullie steun blijven we hopelijk een verschil maken. Al is het deze periode als “luis in de pels” vanuit de oppositie.

 

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra