Door Jan Haverkate op 7 november 2014

Oude Nadorst als vanouds

Als je voorzitter-af bent bij de PvdA komt er opeens weer wat tijd voor andere zaken, bijvoorbeeld het initiatief nemen met een paar buurtgenoten voor een opruimactie in je eigen woonwijk. “Iedereen wil toch een schone en mooie buurt? Waarom dat dan niet als wijk gezamenlijk realiseren?” Zomaar een opmerking op de opruimdag ‘Mooi Schoon’ in de wijk Oude Nadorst in Hasselt. Op 4 oktober ging de buurt Oude Nadorst in Hasselt, gehuld in gele Rova-vestjes en met een grijper in de hand, jacht op zwerfvuil en pakten ze wat achterstallig groenonderhoud aan.
Dankzij een kleine subsidie van de gemeente Zwartewaterland was er koffie en een broodje terwijl afvalverwerker Rova zorgde voor een bus vol vuilniszakken, bezems en prikkers. Veertig buren hielpen mee tijdens de opruimdag. ‘Niet meer dan vanzelfsprekend’, zeggen ze in koor. Zeker nu de gemeente Zwartewaterland steeds minder geld heeft voor groenonderhoud, laat staan voor het opruimen van zwerfafval, is het nodig dat een buurt samen aan de slag gaat. Wethouder Arie Speksnijder vond het een mooi initiatief en stak voor de gelegenheid op 4 oktober ook zelf even de handen uit de mouwen in Hasselt. “Sommigen zullen zeggen ‘waarom doe je dat, je betaalt toch belasting?’. Maar waarom zou je het niet doen? Het is nog gezellig ook.” Daar sluit Pauline Ooms zich bij aan: “Je kent iedereen van gezicht, maar nu praat je met elkaar. We zouden dit vaker moeten doen.” Dat denken meer buren zo blijkt. Een bewoner aan de Marke: “Ik ergerde mij mateloos aan al het onkruid in het gemeentelijke groenperk, maar heb nog nooit de schoffel gepakt om het weg te halen. Door deze actie besef ik ‘waarom zou ik het niet doen?’. Het is precies wat de initiatienemers met deze actie voor ogen hadden: “Je verantwoordelijk voelen voor je eigen buurt. Niet altijd maar denken dat de gemeente het moet doen.”
We zijn van plan deze opruimactie in het voorjaar 2015 weer op te pakken. Hopelijk kunnen we halfjaarlijks zo’n Buurtopruimdag houden, zo houden we alles mooi schoon. Binnenkort zullen er nog 30 KM stickers worden uitgedeeld. Het is de bedoeling dat de mensen deze sticker op hun kliko’s plakken zodat iedere automobilist herhaaldelijk er aan herinnerd wordt dat de Oude Nadorst een 30 km-zone is (zoals trouwens bijna heel Hasselt).
Rova heeft voor dit soort buurtinitiatieven vier bussen met alle hulpmiddelen beschikbaar. De afvalverwerker neemt aan het eind van de dag de zakken vol met troep mee. Niet helemaal de bedoeling van de ‘Mooi Schoon’-actie, maar onder het mom van ‘nu we toch bezig zijn’, snoeit de buurt in Hasselt ook maar meteen de hoge heg rondom de speeltuin aan het Kerspel. “Fijn dat dat nu eindelijk eens gebeurt, het is toch prettig om je kinderen te kunnen zien wanneer ze in de speeltuin spelen”, zegt een moeder. Wie ook een opruimdag wil organiseren, kan terecht bij Petra Streng, projectleidster bij de Rova van het project Mooi Schoon ( pstreng@rova.nl )
Jan Haverkate.

Jan Haverkate

Jan Haverkate

Jan Haverkate is actief lid van de PvdA Zwartewaterland.  

Meer over Jan Haverkate