Door op 29 oktober 2013

Nationale Natuurwerkdag in de Kolken van Hasselt

Hasselt – Op zaterdag 2 november vindt er op diverse plaatsen in Nederland weer een Natuurwerkdag plaats. Zo ook in de Kolken van Hasselt. In het natuurreservaat van Staatsbosbeheer kan worden gezaagd en gesnoeid. Natuurlijk moet het afgezette takken struiken ook worden opgeruimd om ze later te kunnen afvoeren.

De Kolken van Hasselt is een klein natuurgebied ten noordwesten van Hasselt in polder Mastenbroek. Het bestaat uit een aantal een aantal kolken of plassen, die vroeger zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken tijdens zware stormen en een aantal schrale graslandjes met bomen en struikgewas. Met name deze steeds verder oprukkende bomen en struiken worden aangepakt om zo de “verbossing” een halt toe te roepen. De schraalgraslandjes kunnen daardoor beter worden gemaaid. Maaien en afvoeren van het gras is noodzakelijk voor het voortbestaan van deze zeldzame stukjes natuur.

Samen met ondermeer vrijwilligers van de Veldschuur gaat de PvdA aan de slag met zagen en snoeischaren om het werk uit te voeren.

Iedereen die mee wil helpen om de natuur te beheren is welkom.

Het reservaat is te vinden bij de splitsing van de wegen De Driehoek-Cellemuiden.

De werkdag begint om 9.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Verzamelen bij het reservaat.

Tot zaterdag!