15 februari 2014

Leegstand is achteruitgang

‘Dit moet dus anders, ’ aldus Astrid Dijkstra. Ze reageert op weer een leeg winkelpand in de gemeente Zwartewaterland. ‘Het is geen fraai gezicht, lege (winkel)panden in de centra van onze kernen. Een levendig centrum waar mensen graag komen is belangrijk voor de lokale economie en voor het aanzien van onze gemeente. Helaas komt het de laatste tijd steeds vaker voor dat er wel panden leeg komen te staan.’
De PvdA in Zwartewaterland zet zich in voor ondernemers die wat willen. ‘Wij willen ondernemers de kans te geven om hun plannen te realiseren. Dit doen we door daar waar mogelijk het aantal regels waaraan ondernemers moeten voldoen zo ver mogelijk terug te brengen. En daar waar regels nodig zijn, deze zo eenvoudig mogelijk te maken,’ aldus fractievoorzitter Dijkstra.
Ook trekt de PvdA geld en menskracht uit om een positieve impuls te geven aan het aantrekkelijk maken van de centra. In Zwartsluis wordt al een tijd gewerkt aan de uitvoering hiervan. In Genemuiden beginnen de eerste resultaten hiervan ook zichtbaar te worden. En ook in Hasselt komen inmiddels voldoende initiatieven vanuit ondernemers, inwoners en organisaties voor mooie centrumplannen.
‘Wat kunnen we zelf doen? Begin eens bij het doen van boodschappen in je eigen gemeente. Hiermee ondersteun je de lokale ondernemers en maakt je je eigen leefomgeving weer een stukje mooier,’ aldus Astrid Dijkstra.