Jannet Hoentjen voorlopig niet in raad, Harrie Rietman vervangt haar

Door Astrid Dijkstra op 9 april 2018

Jannet Hoentjen neemt voorlopig om gezondheidsredenen geen zitting in de gemeenteraad. Harrie Rietman vervangt haar in de komende periode. De nieuw gekozen raadsleden van Zwartewaterland werden donderdag 29 maart geïnstalleerd. “Jammer genoeg kon ik daar om gezondheidsredenen niet bij aanwezig zijn”, legt de PvdA-lijsttrekker uit. “Ik ben die dag met neurologische klachten voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis.”
Omdat het zich laat aanzien dat onderzoek en herstel nog wel enige tijd in beslag zullen nemen, heeft Hoentjen de keus gemaakt tijdelijk ontslag te vragen uit de gemeenteraad. “Dit is mogelijk op grond van artikel X 10 van de kieswet en geldt voor maximaal zestien weken”, verduidelijkt Hoentjen. “Wanneer ik binnen deze periode weer hersteld ben, kan ik mijn plaats in de gemeenteraad alsnog innemen.”
Herstel
Hoentjen wil iedereen die zijn of haar stem heeft uitgebracht op de PvdA hiervoor hartelijk bedanken. “Ik heb vooralsnog goede hoop op volledig herstel en terugkeer in de gemeenteraad. Gedurende mijn afwezigheid word ik vervangen door de nummer drie van de PvdA-lijst, Harrie Rietman. Ik heb er alle vertrouwen in dat de fractie, die nu tijdelijk zal bestaan uit Klaas Eenkhoorn en Harrie Rietman, in de raad een stevig en progressief geluid zal laten horen.”

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra