Door Astrid Dijkstra op 23 januari 2017

Evert Eenkhoorn overleden

Ons bereikte het droevige bericht dat op 21 januari j.l. Evert Eenkhoorn is overleden. Evert was al vanaf 1953 lid van de Partij van de Arbeid. Voor Evert was de PvdA zijn thuis en Evert was met afstand het meest trouwe lid van onze afdeling.
Een markante persoonlijkheid, socialist in hart en nieren, trouw aan de Partij van de Arbeid en bovenal trouw aan zijn idealen. De “gewone man” daar kwam hij voor op, de “rijke graaiers” daar had hij niets mee.
Evert hield ons scherp bij de les en was met zijn aanwezigheid bij ledenvergaderingen, fractieoverleggen en ook raadsvergaderingen ons sociaal geweten.
Hij heeft zich vele jaren voor de inwoners van onze gemeente en voor de PvdA ingezet. Wij zijn dankbaar dat we met hem hebben mogen werken en gaan hem missen.
We wensen de familie van Evert sterkte bij dit grote gemis.
Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra