Eddy Beens

Eddy Beens

Over Eddy Beens

ebeens01@home.nl

Eddy is in het dagelijks leven werkzaam in sociaal-cultureel centrum de Overtoom in Genemuiden. Tevens de sporthal.

Hij heeft affiniteit met verenigingsleven, sport, vrijwilligers , jeugd, zorg en maatschappelijke organisaties en een breed netwerk op dit gebied

Interesse in  “toekomstbestendig” bouwen. Vooral betaalbare woningen voor 55+.  Zowel in de huur  als koopsector. Onder het motto : Zorg voor elkaar.  Bijvoorbeeld in de vorm van een Knarrenhof, waarbij wordt uitgegaan dat het voor alle inkomens mogelijk moet zijn om hieraan  deel te nemen, en zo een collectief te vormen op het gebied van gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld zorg en energie.