Door Jan Haverkate op 15 juni 2014

Wisselingen van de wacht

Het jaar 2014 is voor de PvdA afdeling Zwartewaterland een jaar van wisselingen van de wacht. Lucas is al weer even wethouder af en is aan het wennen aan zijn nieuwe rol als ambteloos burger. Aangezien de PvdA nu niet in het nieuwe college van B&W zit, rest ons niets anders dan de rol van oppositiepartij, waar je vaak gelijk hebt, maar het zelden krijgt. Jannet heeft geschiedenis geschreven in Zwartewaterland door de uitdaging aan te gaan in 2010 als eerste vrouwelijke lijsttrekker ooit, uiteraard voor de PvdA. Jannet Hoentjen heeft na twee periodes in de raad, aangegeven niet te willen terugkeren in de gemeenteraad en zo wil ze ruimte bieden voor aanstormend talent. Henk van Schaik heeft in zijn politieke leven bijna alle mogelijke rollen gespeeld in de lokale politiek. Begonnen als raadslid, fractievoorzitter, wethouder, locoburgemeester en zelf een periode als waarnemend burgemeester. Een aantal jaren geleden is Henk gevraagd om als bestuurslid toe te treden tot het bestuur van de PvdA afdeling Zwartewaterland, iets wat hij met hoofd, hand en hart heeft gedaan. Ook Henk maakt graag ruimte voor de jonge garde, mede omdat hij er alle vertrouwen in heeft. Ikzelf zal ook terugtreden uit het PvdA-bestuur, omdat andere nevenactiviteiten mijn aandacht vragen. Bij veranderingen is het tempo niet zo belangrijk, als de richting maar goed is. Dat geldt ook binnen onze afdeling. Het zittende bestuur van de PvdA heeft een mooie mix gevonden van mensen met bewezen diensten en mensen met frisse ideeën die popelen om aan de slag te gaan binnen het bestuur. Harrie Rietman is voor het PvdA-bestuur beschikbaar voor de rol van voorzitter. Yvonne Ariessen wil de taak van secretaris van het bestuur op zich nemen. Ria Grootoonk treedt reglementair af, maar is wel herkiesbaar voor het penningmeesterschap van de PvdA. Verder zijn Greet Generaal, Arnold Pascal, Jos van Dalfsen en Bert Rorije verkiesbaar als algemene PvdA-bestuursleden. Het bestuur is blij met deze bestuurskandidaten. Mochten er echter toch nog andere mensen zijn die zich voor een PvdA- bestuursfunctie beschikbaat willen stellen, dan kan dat tot uiterlijk zaterdag 10 mei doen door zich per email te melden bij een van de zittende PvdA-bestuursleden. Uiteindelijk gaat het ook hier zoals bij bijna alles, de leden hebben het laatste woord en zullen zich op de ledenvergadering van 12 mei aanstaande hierover mogen uitspreken. Wie zwijgt stemt toe. Overigens nog wel met deze wijsheid als uitsmijter: “Van alle mensen die niets te zeggen hebben, zijn zij die dat zwijgend doen mij het allerliefst.”

 

Jan Haverkate

Jan Haverkate

Jan Haverkate

Jan Haverkate is actief lid van de PvdA Zwartewaterland.  

Meer over Jan Haverkate