Door Astrid Dijkstra op 5 februari 2017

Vuistje februari op de site

De nieuwste uitgave van Het Vuistje, het partiorgaan van de PvdA Zwartewaterland, staat op de site. Hierin wordt uitgebreid stil gestaan bij het overlijden van Evert Eenkhoorn en Ger Noordhuis:  ‘Wij verliezen in Ger een sociaaldemocraat met een groot hart, een partijgenoot die een vaste koers heeft gevaren…’

Over Evert: ‘Evert was een veertiende raadslid, iemand waar rekening mee werd gehouden… Het bekende beeld van Evert op de fiets door Hasselt is niet meer. Een markante persoon is voorgoed uit het straatbeeld verdwenen…’

Daarnaast bijdragen over een mogelijk Platform Progressief Zwartewaterland, de ledenvergadering en andere zaken. Het vuistje is hier te lezen: Vuistje Februari 2017.

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra