Door Jannet Hoentjen-Velding op 3 juni 2013

Speelplaatsen

De financiele en economische crisis en de daarmee samenhangende bezuinigingsopgaven van de afgelopen en komende jaren hebben de financiële armslag van onze gemeente sterk beperkt. De gevolgen hiervan beginnen ook steeds meer door te dringen bij onze burgers.

Dit merkten we bijvoorbeeld de afgelopen weken aan reacties van buurtbewoners (Kiekendiefstraat en omgeving) en van buurtvereniging De Moerasvogel in Zwartsluis. Vorig jaar heeft de raad besloten te bezuinigen op speeltoestellen en het aantal speelplaatsen in de  verschillende kernen. Hierbij was de speelplaats aan de Kiekendiefstraat  in Zwartsluis als eerste aan de beurt, afgekeurde speeltoestellen werden weggehaald (overigens zonder hierover vooraf met de buurt te communiceren) en er kwamen geen nieuwe terug.

Na protest uit de buurt volgden gesprekken met de wethouder en zijn ambtenaren en er werd een poging gedaan om met elkaar tot een oplossing te komen.

Het duurt echter even voordat burgers tot het besef komen dat men zelf actie moet ondernemen om iets in stand te houden wat dreigt te verdwijnen, zelf de verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor onderhoud van de speelplaats en zelf keuzes zouden kunnen maken welke speelplaatsen moeten blijven en welke kunnen verdwijnen. Tot het besef komen dat  niet langer geldt: u vraagt wij draaien, maar veel meer  de focus op  zelfwerkzaamheid en  eigen  verantwoordelijkheid. (van in dit geval van de buurt)

Hierbij  moeten we wel zorgen voor een goede communicatie tussen burger en burgermeester, wethouders en ambtenaren.

Jannet

Jannet Hoentjen-Velding

Jannet Hoentjen-Velding

Jannet is fractievoorzitter van de PvdA Zwartewaterland. Helaas moet zij zich op dit moment laten vervangen wegens ziekte. Jannet was in de periode 2006 t/m 2014 raadslid voor de PvdA Zwartewaterland.   Jannet: Geboren op 3 november 1961, opgegroeid in Den Ham, woonachtig in Zwartsluis. Gehuwd met Bertil, moeder van 2 kinderen en oma van

Meer over Jannet Hoentjen-Velding