Rondje Varkensgat

13 februari 2018

Rondje Varkensgat mooiste rondje van Genemuiden (maar niet voor iedereen)

Partij van de Arbeid vraagt aandacht voor rolstoelen en rollators

Waarschijnlijk het drukste en zeker het meest gewaardeerde wandelrondje van Genemuiden is het rondje dat vanaf Zwembad Bestevaer rond het Varkensgat loopt. Niet voor iedereen is dat echter een begaanbaar pad. Maandag 12 februari bracht een delegatie van de Partij van de Arbeid, aangevuld met Klaas van Olst van de Christen Unie, een bezoek aan de Meente. Door ergotherapeute Elise Ruiter en een activiteitenbegeleider was namelijk aandacht gevraagd voor de slechte staat waarin een deel van het pad verkeert. Ruim de helft van het pad is uitgevoerd in beton, vlak en voldoende breed om met bewoners van de Meente met een rolstoel of rollator goed ‘uit de voeten’ te kunnen. De kleinste helft is echter uitgevoerd in asfalt, wisselt van breedte en vertoont op tal van plekken scheuren en kuilen die wandelen, voor iemand die minder goed ter been is, tot een hachelijke onderneming maken.

Overigens is dit niet de enige plaats waar ouderen hinder ondervinden van het matige onderhoudsniveau van straten en stoepen. Ook elders in Genemuiden en ongetwijfeld ook in Zwartsluis en Hasselt zouden kwetsbare verkeersdeelnemer, die aangewezen zijn op hulpmiddelen zoals de rollator, zeer gebaat zijn bij meer adequaat onderhoud. De Partij van de Arbeid onderschrijft deze noodkreet maar heeft er ook op gewezen dat de gemeenteraad inmiddels een eerste stap heeft gezet door zowel eenmalig (€ 600.000,=) als structureel (€ 250.000,=) geld opzij te zetten voor kwaliteitsverbetering.

Een ander aandachtspunt wordt gevormd door de fietsen, die door scholieren worden geplaatst op de stoep bij de bushalte bij de Meente (voor d’Overtoom geldt overigens precies hetzelfde). Lekker makkelijk, maar voor ouderen met of zonder rollator wordt het wel heel lastig om zo van de stoep gebruik te maken. De PvdA heeft de Meente geadviseerd contact op te nemen met de gemeente en te vragen of buitengewoon opsporingsambtenaren hierop kunnen worden ingezet. Eerst door jongeren op deze overlast te wijzen (vaak is van onwil helemaal geen sprake) maar uiteindelijk ook door handhavend op te treden. Voor een samenleving is het belangrijk dat we elkaar het leven niet onnodig lastig maken.

De PvdA zal, liefst in samenwerking met de andere gemeenteraadsfracties, zich inzetten om de gewenste opknapbeurt van het rondje Varkensgat voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd roept de fractie ieder in de gemeente Zwartewaterland, die op vergelijkbare problemen stuit op om contact op te nemen met de gemeenteraadsleden van de PvdA. Iedere burger kan daarnaast ook rechtstreeks contact zoeken met de gemeente Zwartewaterland. Vooral bij kleine herstelwerkzaamheden is dat vaak de snelste weg om de gewenste verbeteringen te realiseren.