Door Astrid Dijkstra op 22 april 2015

PvdA’ers duiken het water in voor zwembaden

PvdA-Zwartewaterland fractievoorzitter Astrid Dijkstra en haar fractiegenoot Klaas Eenkhoorn duiken vandaag letter het water in om de actie van de zwembaden in de gemeente Zwartewaterland te ondersteunen. De zwembaden willen hiermee voorkomen dat de gemeente 200.000 euro gaat bezuinigen waardoor er een zwembad zou moeten sluiten.’Wij ondersteunen de actie van harte want zwemmen en bewegen is belangrijk, de zwembaden zijn een belangrijke voorziening in onze gemeente. Er wordt op een laagdrempelige manier een mogelijkheid om te bewegen geboden voor iedereen,’aldus Astrid Dijkstra.
Ze vindt het onwenselijk dat in een waterrijke omgeving als we die hebben in Zwartewaterland een zwembad dicht gaat. ‘De Stichting Zwembaden Zwartewaterland heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een professionele organisatie die tegen zo laag mogelijke kosten zo goed mogelijk de baden exploiteert. Wij geloven er als PvdA in dat het beter is om in gezamenlijk overleg tot afspraken te komen die haalbaar zijn en niet met een dergelijke bezuiniging te komen.’ Dit voorkomt volgens de PvdA-ers maatschappelijke onrust en leidt tot betere resultaten. En daar willen wij wel voor in het water duiken!’

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra