PvdA Zwartewaterland zet in op leefbaarheid!

10 februari 2018

Voor wie het doorlezen van het uitgebreide verkiezingsprogramma niet aanlokt hebben we een flyer gemaakt die de komende periode huis aan huis zal worden verspreid. Duidelijk wordt dat de PvdA, na een periode waarin het accent zwaar heeft gelegen op bezuinigingen en de aanpak van de stadscentra van Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis, nu wil inzetten op ‘leven in de brouwerij’. Het zijn niet de stenen, die een samenleving leefbaar maken, maar de ontmoeting en waardevolle  culturele activiteiten.

Zes weken voor de gemeenteraadsverkiezingen is ook in onze gemeente de verkiezingskoorts losgebarsten. En er valt meer te kiezen dan ooit. Maar liefst zeven partijen hebben zich gemeld en het belooft derhalve een verkiezingsdag te worden waarbij op voorhand verrassingen niet kunnen worden uitgesloten.

Voor de Partij van de Arbeid is het terugverdienen van de, bij de verkiezingen van 2014 verloren derde raadszetel, een belangrijke doelstelling. Belangrijker misschien is nog wel dat de bevolking van Zwartewaterland ervan wordt doordrongen dat het, voor een evenwichtig gemeentebestuur, van belang is dat een nieuw te vormen college niet uitsluitend uit de rechterflank van het politieke spectrum gaat bestaan.

Vanuit de oppositie heeft de PvdA de achterliggende vier jaren een krachtig geluid laten horen, en daar is het nodige bij bereikt, maar aan de andere kant is al te vaak ons geluid door de coalitie genegeerd. Dat geluid, dat door de PvdA in drie woorden wordt getypeerd als sterk, sociaal en duurzaam. Dit klinkt ook helder door in het verkiezingsprogramma, dat valt te lezen op www.zwartewaterland.pvda.nl.

Het behoud van drie sportparken, drie zwembaden en drie bibliotheken staat daarom niet ter discussie. De sociaal democraten zetten stevig in op voorzieningen voor burgers met een laag inkomen of met een beperking. Speciale aandacht vragen ze voor kinderen in gezinnen die opgroeien in (relatieve) armoede en daardoor verstoken dreigen te blijven van toegang tot sport, cultuur en zorg. Duurzaamheid vormt de derde pijler uit het programma.

Duurzaamheid

Woningen die voorzien in hun eigen energiebehoefte moeten er komen in alle drie de kernen. En levensloopbestendige wonen of een ‘knarrenhof’ moet ook bereikbaar zijn voor inwoners met een wat smallere beurs. Dat alles is alleen mogelijk wanneer iedereen meedoet. Betrokkenheid van burgers en creativiteit van onze ondernemers moet gestimuleerd maar ook beloond worden. De PvdA is een warm voorstander van burgerinitiatieven. Maar dan moet er vervolgens ook wat met die initiatieven gebeuren. Aan dat laatste heeft het deze raadsperiode teveel ontbroken en dat frustreert goedwillende inwoners.

Met dit programma maakt de PvdA duidelijk waar ze staat. Een progressieve partij voor iedereen in heel Zwartewaterland met bijzondere aandacht voor die inwoners die moeite hebben zich staande te houden in een snel veranderende samenleving. Sterk, sociaal en duurzaam, dat wil de Partij van de Arbeid ook de komende vier jaar in de gemeenteraad uitdragen.