Door Astrid Dijkstra op 15 juni 2014

PvdA Zwartewaterland vraagt burgemeester petitie te tekenen

Krachtig signaal nodig voor Kinderpardon

De PvdA-fractie van Zwartewaterland heeft burgemeester Bilder opgeroepen om de bezwaarbrief te ondertekenen waarin wordt opgeroepen om kinderen die onder toezicht van de gemeente toch te laten vallen onder het Kinderpardon. Bij de uitvoering van het kinderpardon wordt strikt de hand gehouden aan de regel dat alleen kinderen in aanmerking komen die in ieder geval onder toezicht van de Rijksoverheid vielen. Kinderen die wel bij de gemeente bekend waren en niet bij het Rijk, maar verder wel aan alle voorwaarden voldoen krijgen nu geen pardon.

De PvdA hoopt dat wanneer een grote groep burgemeesters bezwaar aantekent tegen deze te strikte uitvoering van het pardon, er alsnog de mogelijkheid komt voor deze kinderen, die vaak al bijna hun hele leven in Nederland wonen, om hier te blijven.

‘We willen dat er een krachtig signaal uitgaat naar de landelijke politiek dat dit niet kan. Dit roept weerstand op in de publieke opinie, maar daarnaast is het een beetje vreemd dat de gemeentelijke overheid blijkbaar niet meer als volwaardige overheid word beschouwd. Dat kan toch niet waar zijn?’ aldus Astrid Dijkstra. ‘Onze fractie hoopt op in ieder geval een krachtig signaal uit Zwartewaterland. Er moet een eind komen aan deze absurde situatie!’

De hele gemeenteraad was het gelukkig eens met de oproep van de PvdA-fractie en riep de burgemeester op de petitie te ondertekenen. Bilder reageerde positief: “Ik weet wat mij te doen staat”, liet hij weten voordat hij op 16 mei de petitie ondertekende.

 

In de ledenvergadering is dit onderwerp besproken en is bovenstaand persbericht uitgegaan.

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra