PvdA Zwartewaterland wil grotere rol inwoners bij leefbaarheid

Door Astrid Dijkstra op 30 juni 2017

De PvdA-fractie in Zwartewaterland wil de leefbaarheid in de kernen vergroten in samenwerking met de burgers. ‘Wij zijn er voorstander van dat er een budget per kern komt. De inwoners van die kern zelf kunnen dan bepalen en betalen wat zij de moeite waard vinden. Geen ingewikkelde procedures meer via het gemeentehuis, maar burgerinitiatieven die door de burgers zelf worden gekozen,’ aldus fractievoorzitter Astrid Dijkstra.

‘Laat Zwartsluis bijvoorbeeld zelf bepalen wat ze kwijt willen zijn aan de Sluuspoort en het daar werkende personeel, welke evenementen in Zwartsluis de levendigheid vergroten. Laat Hasselt zelf bepalen of ze de moderne devotie willen ondersteunen of Hassailt willen versterken en Laat Genemuiden bepalen of en hoe ze het Tapijtmuseum of Genemusement draaiende willen houden. ’ De PvdA hoopt dat er hiermee weer ‘reuring’ in de gemeente komt.

‘Nu de fysieke uitvoering van de centrumplannen grotendeels vorm gekregen heeft, willen wij aandacht vragen voor behoud en versterking van de leefbaarheid,’ aldus Astrid Dijkstra. Ze hoopt niet dat het gemeentebestuur bang is voor een goede samenwerking met de burgers. ‘Kom niet aan met het verhaal dat de gemeenschap dat niet zelf kan regelen. Wij weten zeker dat er per kern een groep mensen is, die heel wel in staat is alle betrokken mee te nemen in goede besluiten.’

Ongehoord
De PvdA is weinig positief over hoe het de laatste tijd gaat op dit terrein. ‘De afgelopen jaren is op deze poot fors bezuinigd en is de stroperigheid rond besluitvorming toegenomen. Hier gaat veel ambtelijke tijd aan verloren zonder dat er ‘reuring’ komt.’ Ook over de recent gehouden Hanzedagen is de PvdA verbaasd over de gevaren koers. ‘Voor een gemeente en een college dat zich wil presenteren als Hanzestad en die claimt toerisme, recreatie en reuring hoog in het vaandel te hebben, is het in onze ogen ongehoord om tijdens een groot en uniek evenement nog wel bij de buurgemeente Kampen de deuren te sluiten. Hasselt koos er voor om tijdens de Hanzedagen in tegenstelling tot alle andere jaren in het buitenland op zondag de kraam dicht te doen. Dit getuigt wederom van een levensvisie die alleen gericht is op jezelf en lak heeft aan de rest van inwoners en de wereld,’ aldus fractievoorzitter Dijkstra.

 

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra