6 januari 2015

PvdA start Zorg in de Buurt site

Hans Spekman heeft gisteravond bij Jinek onze website gelanceerd over de langdurige zorg: www.pvda.nl/zorgindebuurt.

Op de website staat beschreven wat er sinds 1 januari is veranderd op het gebied van de langdurige zorg. Ook worden voorbeelden besproken waar deze zorg in de buurt mooie resultaten oplevert en kunnen betrokkenen reacties geven.

Banner Zorg in de Buurt