1 april 2014

PvdA op wijkbezoek in zonovergoten Zwartsluis

Zaterdagochtend 8 maart bracht de fractie en het bestuur van de afdeling Zwartewaterland van de Partij van de Arbeid een werkbezoek aan Zwartsluis. In een reeks geanimeerde gesprekken kwamen de onderwerpen langs die de burgers van Zwartsluis zoal bezig houden. Twee zaken sprongen er daarbij duidelijk uit; allereerst was er in het Buitenkwartier enige ongerustheid over de verkeerssituatie, met name in de ochtenduren, wanneer met ingang van het nieuwe schooljaar het Agnietencollege de poorten van haar nieuwe vestiging zal openen. Het smalle en bochtige Buitenkwartier leent zich volgens veel bewoners slecht voor de afwikkeling van een stroom van honderden fietsers wanneer ’s ochtends ook het woon-werkverkeer op gang komt. Niet iedereen is ervan overtuigd dat de voorgestelde omkering van de rijrichting voor gemotoriseerd verkeer een afdoende oplossing zal bieden. Een onderwerp waarover in de nieuwe gemeenteraad zeker nog gesproken gaat worden.

Ook heerst er onrust over de toekomst van de Schans; IJsselheem is voornemens op termijn dit verzorgingshuis te sluiten en onduidelijk is op welke manier dan de huisvesting en de zorg voor hulpbehoevende ouderen in Zwartsluis zal worden geregeld. Hoewel de gemeente enigszins aan de zijlijn staat, omdat de wat zwaardere zorg de verantwoordelijkheid is van IJsselheem en wonen van Wetland Wonen, is het voor de Partij van de Arbeid ondenkbaar dat voor zorgvragende ouderen straks geen oplossing in Zwartsluis beschikbaar is. Zorg dicht bij huis, ook in Zwartsluis, is een van de thema’s waarmee de PvdA de komende gemeenteraadsverkiezingen in gaat. Het is niet te verteren dat mensen, die hun hele leven met veel plezier in Zwartsluis hebben gewoond en gewerkt, hun laatste levensjaren elders moeten doorbrengen.

s Middags werd een bezoek gebracht aan sportpark Cingellanden, waar het elitekorps van Desz weer een flinke stap zette op weg naar het kampioenschap, door Fit Boys uit Beilen met een afgetekende 4-1 nederlaag weer naar huis te sturen. De talrijke bezoekers bij deze topper konden van gedachten wisselen met de aanwezige PvdA-prominenten. In de rust lieten een aantal geselecteerde jeugdleden van Desz, in een spannende competitie “latje-schieten” zien, dat het met de toekomst van de rood-witten ook wel goed zit. Voor de Partij van de Arbeid vormt gezond bewegen, vooral door de jeugd, een speerpunt. Het is dan verheugend te vernemen dat Desz inmiddels ruim 500 leden telt, waaronder maar liefst 8 F-teams (de allerjongsten). De Partij van de Arbeid heeft recent een motie ingediend in de gemeenteraad, die op brede steun mag rekenen, speciaal bedoeld om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, toch te kunnen laten sporten.

De enige smet op deze middag werd geworpen door de scheidsrechter, die de officiële wedstrijdbal, aangeboden door de PvdA, letterlijk te licht bevond. Desz verzekerde de socialisten dat deze bal binnen de vereniging echt wel een goede bestemming zal krijgen. Het scheidende raadslid Jannet Hoentjen was deze middag nog bijzonder gelukkig; zij won de tweede prijs in de verloting. Als woensdag 19 maart de PvdA ook als tweede uit de bus komt, zal de PvdA daar meer dan tevreden mee zijn.