Door Harrie Rietman op 29 januari 2016

PvdA-fractie op werkbezoek bij Agnietencollege Zwartsluis

De gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid bracht vrijdag 29 januari samen met een aantal bestuursleden een bezoek aan het nieuwe Agnietencollege in Zwartsluis, de enige locatie voor voortgezet onderwijs in Zwartewaterland. Tijdens dat werkbezoek kregen de sociaaldemocraten niet alleen een rondleiding door het hypermoderne schoolgebouw, maar ook de gelegenheid om met Gert Voerman, teamleider, van gedachten te wisselen over de kansen en bedreigingen voor deze school. Het Agnietencollege is de achterliggende periode explosief gegroeid. Die groei is echter geen doel op zich; Voerman benadrukt dat veel belangrijker is dat het kleinschalige, dat samengaat met een schoolklimaat waarbinnen elke leerling zich gekend voelt, overeind blijft. En dat slaat kennelijk aan want het Agnietencollege trekt leerlingen uit een brede regio.

Ondanks dat de school goed presteert (zo liggen het slagingspercentage boven het landelijk gemiddelde), blijft er nog voldoende over om aandacht en zorg aan te besteden. Zo kan de samenwerking met de gemeente , die sinds 2015 verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, verder uitgebreid worden. Voerman adviseert de gemeente om scholen vooral ook te benutten als ‘vindplaatsen van jeugd’. Dan gaat het vooral ook om het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen bij de jongeren en waar mogelijk preventief op te treden. Het Agnietencollege kan al gebruik maken van de diensten van een maatschappelijk werkende, maar de inzet van een psycholoog ontbreekt nog. Het is wenselijk ( en dat is zelfs een wettelijk voorschrift) dat de gemeente, samen met het plaatselijk onderwijs, een lokale educatieve agenda gaat opstellen.
Uitdagingen
De in snel tempo veranderende samenleving stelt het onderwijs ook voor uitdagingen. En die gaan verder dan het inpassen van tablet en smartphone binnen het lesprogramma. “Hoe geef je het onderwijs zo vorm, dat de leerling, zelfs wanneer die nog maar dertien of veertien jaar oud is, actief blijft/ wordt in de school en zo eigenaar blijft van zijn eigen onderwijs”? Zo formuleert Gert Voerman dat, wat hij voor de komende periode misschien wel als de prachtigste uitdaging voor het Agnietencollege beschouwt.
De PvdA-fractie kijkt met veel genoegen terug op een, wat tijd betreft iets uit de hand gelopen werkbezoek. Maar dat had alles te maken met de inspirerende omgeving van het Agnietencollege en de bevlogenheid van Gert Voerman.

Harrie Rietman

Harrie Rietman

Harrie Rietman is voormalig raadslid, wethouder en voorzitter voor de PvdA Zwartewaterland. Op dit moment is hij fractievoorzitter (vervanger tijdens ziekte Jannet Hoentjen) van de PvdA Zwartewaterland in de gemeenteraad. Harrie draait mee bij de schaduwfractie en levert een actieve bijdrage onder andere in de vorm van publicaties met zijn visie op gebeurtenissen in Zwartewaterland.

Meer over Harrie Rietman