Door Jan Haverkate op 1 juli 2013

Persbericht PvdA: niet Keet de Kolk, maar vertroebelde relatie oorzaak breuk

Niet de kwestie rond Keet de Kolk, maar een gebrek aan vertrouwen in coalitiepartner ChristenUnie is volgens de PvdA de oorzaak voor het vertrek van wethouder Wolbert Meijer. De ChristenUnie geeft in de media de PvdA de schuld, maar kijkt geen moment in de spiegel. De ChristenUnie vergeet te melden dat alle andere partijen een motie van wantrouwen van de PvdA steunden. De ChirstenUnie zit kortom in een politiek isolement.

De ChristenUnie doet het in de media voorkomen alsof de coalitiebreuk te danken is aan haar principiële standpunt rondom steun aan Keet de Kolk. Deze kwestie vormt voor de PvdA hooguit de druppel die de emmer deed overlopen. Wel verbazen wij ons over de opstelling van de ChristenUnie. Bestuurders van die partij stonden twaalf jaar geleden aan de wieg van de Keet de Kolk en daarna heeft de partij de keet altijd gesteund, wethouder Wolbert Meijer incluis. Die heeft ook het afgelopen jaar nooit aangegeven dat hij tegen gemeentelijke steun was.

Daarom verbaast het ons dat de ChristenUnie het compromisvoorstel rond Keet de Kolk afwees. De PvdA stelde daarin voor om slechts 25.000 euro voor de sloop van het pand beschikbaar te stellen en de grond in erfpacht te geven aan het stichtingsbestuur. Onze grootste verbazing schuilt in het tijdstip van die afwijzing. Afgelopen dinsdag nog meldde de ChristenUnie aan burgemeester Bilder akkoord te zijn met ons voorstel. Vier uur voor de gemeenteraadsvergadering van donderdag trok de partij ineens de steun in. Per sms.

Daarmee verloren wij ons laatste restje vertrouwen in de ChristenUnie. Deze raadsperiode raakten de verhoudingen tussen collegepartijen steeds meer vertroebeld. Een gebrek aan collegialiteit van de ChristenUnie is daarvoor volgens ons de reden. Waar de PvdA regelmatig voorstellen van Wolbert Meijer aan een meerderheid hielp op momenten dat we niet onverdeeld gelukkig waren met de inhoud, ontbrak het ons vaak aan steun van de ChristenUnie. Daardoor groeide de irritatie tussen de partijen en ontstond er bijna openlijk wantrouwen. Na dertien jaar samen besturen bekoelden de verhoudingen steeds verder.

De kwestie rond Keet de Kolk maakte dat pijnlijk duidelijk. Onze wethouder Lucas Boshove stak het afgelopen jaar veel tijd en energie in een financiële bijdrage aan de keet. Niet op eigen initiatief, maar op verzoek van de gemeenteraad van Zwartewaterland. Het enthousiasme in de raad was zo groot dat de jongeren van de keet zich voorbereidden op de renovatie. Zij gaven al 20.000 euro uit aan voorbereidende werkzaamheden. Weggegooid geld nu blijkt dat er ineens geen raadsmeerderheid meer is voor de steun. Keetjongeren die stellen dat de politiek daardoor onbetrouwbaar overkomt, staan wat ons betreft in hun volste recht. Die situatie was voor Lucas Boshove reden om zijn portefeuille beschikbaar te stellen als de raad de keet op geen enkele manier meer wilde steunen.

De PvdA heeft vervolgens alles geprobeerd om een compromis te zoeken dat voor een meerderheid in de raad acceptabel zou zijn. Dat leidde ook tot een indringend beroep op de ChristenUnie om ons te steunen. Opnieuw stelde onze coalitiepartner ons teleur. De manier waarop dat gebeurde (slechts enkele uren voor de raadsvergadering en per sms) vinden wij onbegrijpelijk. Wij konden daarom niets anders dan een motie van wantrouwen indienen tijdens de gemeenteraadsvergadering. De verontwaardiging daarover van de ChristenUnie vinden wij hoogst opmerkelijk. De weken voor de vergadering hadden wij immers zeer duidelijk gecommuniceerd hoe belangrijk dit onderwerp was voor het voortbestaan van onze samenwerking. Met het nieuwe voorbeeld van oncollegiaal gedrag blies de ChristenUnie de coalitie in feite zelf op. Dat ze daarvoor in de media nu de schuld bij de PvdA leggen, is zeer merkwaardig. Alle partijen in de gemeenteraad stemden immers voor onze motie van wantrouwen, ook de SGP en VVD die net als de ChristenUnie tegen financiële steun aan Keet de Kolk zijn. Hét bewijs dat niet Keet de Kolk, maar een gebrek aan vertrouwen de coalitie deed sneuvelen.

 

 

Jan Haverkate

(Voorzitter van de PvdA afdeling Zwartewaterland)

 

 

Jan Haverkate

Jan Haverkate

Jan Haverkate is actief lid van de PvdA Zwartewaterland.  

Meer over Jan Haverkate