Door Greet Generaal op 19 november 2015

Pascal Arnold en Greet Generaal werken mee aan het onderzoek van Van Waarde Lokaal

Onder de noemer Van Waarde Lokaal onderzoekt de Wiardi Beckman Stichting hoe de decentralisatie van onze verzorgingsstaat uitpakt in het leven van alledag van mensen in Nederland. We houden  gezamenlijk diepte-interviews met mensen door het land die zorg of hulp nodig hebben, of die zorg of hulp verlenen, met mensen die werk zoeken, of mensen die anderen helpen bij het vinden van werk, met docenten, ambtenaren, directeuren van instellingen en politici, en met vrijwilligers en mantelzorgers. Uit al deze interviews filtert  WBS dingen die opvallend goed gaan (en brengt WBS de voorwaarden in kaart waaronder dat mogelijk is) en dingen die (nog) niet goed gaan. WBS verbindt die inzichten met wetenschappelijk onderzoek, en wint advies in bij ‘sociale slimmeriken. Dat alles leidt uiteindelijk tot aanbevelingen voor lokale en landelijke politici.
De resultaten van dit onderzoek publiceert WBS op de website www.vanwaardelokaal.nl die op zaterdag 12 december online gaat. De WBS is een kleine stichting. Doordat afdelingen uit verschillende delen van het land meedoen, is het mogelijk bepaalde onderwerpen niet alleen in de diepte maar ook in de breedte te onderzoeken.
In november  beginnen Pascal en Greet in samenwerking met de PvdA-afdeling Zwolle met interviews rond praktijkscholen in onze regio. Het doel van de interviews is te onderzoeken wat de kansen op werk zijn van jongeren die net van een praktijkschool zijn gekomen. WBS  heeft gekozen voor de focus op jongeren die net hun opleiding bij een praktijkschool hebben afgerond, omdat voor deze groep veel is veranderd met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015. Een aanzienlijk deel van deze jongeren kon tot vorig jaar een Wajong-uitkering aanvragen, een flink aantal van hen kwam ook terecht in sociale werkvoorzieningen. Sinds januari krijgt een veel kleinere groep een Wajong-uitkering, en de sociale werkvoorplaatsen zijn gesloten voor nieuwe instroom. Het gros van deze jongeren, zo is het idee, kan nu aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt, ondersteund door bijvoorbeeld het instrument van loonkostensubsidie e.d. Voor de zwakste jongeren die zich niet staande kunnen houden bij een reguliere werkgever, zou beschut werk uitkomst moeten bieden.
Het is spannend of deze jongeren daadwerkelijk werk vinden, zeker in de huidige arbeidsmarkt. En niet elke gemeente kiest ervoor beschut werk aan te bieden. Omdat veel van deze jongeren nog thuis wonen, zijn ze ook niet altijd bij de gemeente in beeld. Daar komt bij dat met name kleine werkgevers aangeven moeite te hebben te overzien van welke regelingen, verzekeringen en subsidies ze gebruik kunnen maken als ze jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen.
We willen graag een beter beeld hebben van waar deze jongeren terechtkomen na hun schooltijd, en wat er nodig is om ze succesvol aan werk te helpen.
Pascal Arnold en Greet Generaal  werken hier namens de PvdA Zwartewaterland graag aan mee omdat zij het zeer belangrijk vinden dat deze groep mensen op de goede en juiste manier worden geholpen zodat zij niet tussen wal en schip vallen.
Vragen, reacties kunt u mailen naar greetgeneraal@gmail.com

Greet Generaal

Greet Generaal

Greet is gehuwd en heeft 2 dochters. Zij woont sinds 1980 in Zwartsluis. Werkt als personeelsadviseur bij autobedrijf Bert Wieten en verzorgt daar ook voor een groot deel de boekhouding en de marketing. Eerder 11 jaar in de Isalakliniek gewerkt en 9 jaar op de afdeling personeelszaken bij WEZO in Zwolle. Door al deze werkervaring

Meer over Greet Generaal