16 maart 2015

Overijssel moet linksaf!

Op 18 maart kiezen we de provinciale staten van Overijssel. Sinds 2011 wordt Overijssel bestuurd door een rechts-christelijk college van CDA, VVD, CU en SGP. Dankzij een restzetel en gesteund door minder dan 48% van de kiezers.  Asfalt, megastallen en kaal grasland. Dat waren de keuzes. Ondanks de crisis en werkloosheid géén arbeidsmarktbeleid, géén banenplannen, géén leer-/werkplekken of stageplekken.

Volgens ons kan én moet het anders. Want hoewel het nu steeds beter gaat met de economie zitten nog te veel mensen werkloos thuis. Hoe krijgen zo veel mogelijk mensen een vaste baan met een fatsoenlijk salaris? Dat is een van de belangrijkste vragen die bij de komende verkiezingen spelen. Veel jongeren zitten thuis, zonder werk en soms ook zonder diploma. Daarom willen wij investeren én daarbij kansen geven aan werkzoekenden. Dat doen we bijvoorbeeld met het banenplan ‘Werk maken van Erfgoed’. In dat banenplan wordt op een slimme manier werkgelegenheid in de bouw gecreëerd door monumentale gebouwen op te knappen. Panden die Overijssel smoel en karakter geven zetten we op een monumentenlijst. Zo snijdt het mes aan twee kanten: 2500 nieuwe banen voor jongeren en het behoud van een mooi Overijssel met karakteristieke panden.

Zo maken we het verschil. Maar we hebben meer goede plannen. We brengen de balans terug in het landelijk gebied en werken aan landbouw met een menselijke maat. We zorgen voor een goede ombouw van het Overijssels openbaar vervoer, zodat de bereikbaarheid van Overijsselse kernen voor iedereen op peil blijft. We bieden het MKB en ZZP’ers kredieten omdat veel banken dat amper doen. En we willen meer waardering voor streektaal en streekcultuur, alweer een onderwerp waar de huidige coalitie de mond vol van heeft, maar de buidel niet voor wil trekken.

De afgelopen jaren heb ik gezien wat er gebeurt als de PvdA niet meebestuurt in Overijssel, in Den Haag, in Enschede, maar ook in Zwartewaterland. Als het gaat om moeilijke keuzes, dan zie je hoe wij als partij het verschil kunnen én ook moeten maken! Wij maken ons terecht hard voor goede zorg, tegen uitkleden van voorzieningen, voor het zwembad en tegen bezuinigingen op de bibliotheek.

Kortom, ik hoop dat de opkomst op 18 maart nog hoger wordt dan de 60% van 2011. Ik denk dat de kiezer niet wil dat ons land door politieke instabiliteit weer terugvalt in onzekerheid. Op 18 maart kan het roer om in Overijssel, laten we kiezen voor een sociale en realistische koers. Voor een Overijssel waar iedereen een goed leven kan leiden. Waar meer mensen de zekerheid van goed werk hebben, met een vast contract en een fatsoenlijk salaris. Waar iedereen nu en in de toekomst goede voorzieningen in de buurt heeft. Waar we naar elkaar omkijken en niemand buitensluiten. Want zo maken we Overijssel sociaal en sterk!

Tijs de Bree