Door Astrid Dijkstra op 14 januari 2014

Over nu én straks in de raad

Over nu:

Na de veelbewogen periode voor de zomer konden we in de laatste maanden van 2013 weer terug naar waar het om moet gaan in de raad: de inhoud.Met name het vaststellen van de begroting is een belangrijk moment. De echte keuzes over waar te bezuinigen en waar niet waren bij de behandeling van de kadernota al aan de orde gekomen, maar het blijft altijd nog wel spannend hoe dit in de begroting uitpakt. Geen inhoudelijke bijzonderheden nog. Niet zo heel verwonderlijk, want het college werkt nog aan een integraal plan van aanpak als het gaat om de concrete invulling van de bezuinigingsopgave voor de diverse organisaties. Dit plan zal als het goed is nog dit jaar – en dus in december – aan de orde komen.

Als PvdA fractie hebben we het moment van de behandeling van de begroting aangegrepen om nog maar eens duidelijk te maken waar we voor staan. Deze keer via de motie “armoedebestrijding kinderen”. Met een grote meerderheid is deze motie door de raad aangenomen, zodat nu zeker is dat geldt dat bedoeld is voor armoedebestrijding ook daadwerkelijk hieraan wordt besteed. En dan met voorrang aan kinderen/gezinnen.

Het werken in de fractie is er ondertussen een stuk levendiger op geworden. Met de komst van 4 nieuwe actieve leden, hebben we in 1 keer een echte “schaduwfractie”. Leuk om mee te maken en goed om eens wat verder te praten over welke keuzes we maken in de raad en waarom.

Alle reden dus om uit te zien naar een paar interessante laatste maanden van deze raadstermijn!

Over straks:

Best bijzonder: gekozen worden tot lijsttrekker van de Partij van de Arbeid voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Bijzonder en leuk, het getuigt toch van vertrouwen van de partij in mij en daar ben ik dankbaar voor en blij mee. En ik heb er zin in. Met een deels vertrouwde en deels volkomen nieuwe ploeg gaan we het nieuwe avontuur aan. Wat het ons uiteindelijk zal brengen op 19 maart 2014 dat moeten we maar afwachten. Ongetwijfeld spelen daar ook landelijke ontwikkelingen en andere zaken waar we in Zwartewaterland weinig invloed op hebben een rol bij. Maar wat we wel kunnen doen is laten zien wat we de afgelopen periode hebben gedaan in de raad en daarbuiten en wat we de komende periode van plan zijn. Dat gaan we doen ook! Dat kunnen we natuurlijk niet alleen en daarom roep ik iedereen die wil op om met ons mee te doen.

Inmiddels hebben we tijdens wijkbezoeken veel leuke gesprekken gevoerd. Persoonlijk contact is de beste manier om er achter te komen wat onze inwoners bezig houdt, waar vragen over zijn, wat beter kan en ook wat er goed gaat. Dit persoonlijke contact daar gaan we zeker mee door, tijdens de campagne maar ook daarna.

Heeft u nog ideeën, vragen of wensen. Laat het me dan weten. Samen gaan we er iets moois van maken!

Astrid

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra