Door Astrid Dijkstra op 31 maart 2017

Op naar Progressief Zwartewaterland?

Na twee speciale ledenvergaderingen waarin we met elkaar de voor- en nadelen hebben besproken van het zoeken van samenwerking/verbreding voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hebben besproken én na een bezoek aan de fractie van Platform Progressief Wierden (zie het vorige vuistje voor een verslag) is in de laatste ledenvergadering besloten dat we een onderzoek gaan doen naar de kansen en mogelijkheden voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 binnen “Progressief Zwartewaterland” (PZ).

Dat is nog eens een openingszin. En het is nogal wat. Al sinds jaar en dag deden we eerst in de drie afzonderlijke gemeenten Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis en sinds 2000 in de gemeente Zwartewaterland als PvdA mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. En nu wordt dat mogelijk anders?!

De timing kon beter. Na de verpletterende nederlaag bij de laatste landelijke verkiezingen zou je wellicht denken: de schouders er onder en volle kracht vooruit met de PvdA!

Maar, we praten er al langer over. En, het feit dat de gemeenteraadsverkiezingen al over een jaar zijn, maakt ook dat we er niet langer over kunnen praten maar dat er snel duidelijkheid moet komen. We doen het – meedoen binnen het PPZ – of we doen opnieuw mee als PvdA.

Zoals gezegd, in de ledenvergadering is besloten dat we een onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden en dat we hierover uiterlijk 1 juni 2017 verslag doen aan de ledenvergadering, waarna er door die ledenvergadering een keuze gemaakt kan worden. We, dat zijn in dit geval Harrie Rietman, Jannet Hoentjen en Astrid Dijkstra. Inmiddels hebben we ons eerste overleg achter de rug. We hebben daarin een aantal vragen gesteld, waarvan sommige zijn beantwoord en anderen in de loop van deze tijd beantwoorden moeten worden.

Als eerste hebben we elkaar de vraag gesteld: waarom, en waarom nu? Verder hebben we stil gestaan bij de vraag wat de waarde van de PvdA binnen de huidige gemeentelijke politiek is en welke rol we zouden willen dat PZ zou vervullen. En tot slot de vraag, hoe pakken we dit onderzoek aan en wat zijn de stappen die we hierin moeten, kunnen en willen nemen.

Wat we in ieder geval belangrijk vinden, is dat we onze eigen leden goed informeren over het hoe en wat. Waar zijn we mee bezig en welke kant gaan we op. Vandaar dat we hebben afgesproken om naast de al eerder genoemde drie ledenvergaderingen te beginnen met dit stuk in ons Vuistje.

Samenwerken doe je niet alleen. Eén van de belangrijkste redenen om als PZ aan de Gemeenteraadsverkiezingen mee te doen, is het verbreden van de basis. We zullen dus op zoek moeten naar gezichten en namen bij deze brede basis. De afgelopen jaren is al contact gezocht met o.a. de (lokale) vertegenwoordigers van Groen Links en SP. Maar ook D66 is wat ons betreft in beeld, en zeker ook de mensen die wel in lokale zaken geïnteresseerd zijn, maar op dit moment niet politiek actief zijn.

Hoe gaan we een breder publiek bereiken, hoe zorgen we er voor dat PZ kan rekenen op een brede basis uit de hele gemeente Zwartewaterland. Daar hebben we ook jou en u bij nodig. Ken je mensen met een mening, vraag of ze geïnteresseerd zijn om mee te praten. Niet iedereen hoeft gelijk actief te worden, gewoon een keer meedenken kan ook heel waardevol zijn! Via pers en sociale media gaan we mensen oproepen om zich bij ons te melden als ze interesse hebben.

Want, het is belangrijk dat er in Zwartewaterland een partij/beweging actief blijft die er voor iedereen is. Ongeacht geloof, kleur, sekse of wat dan ook. Zwartewaterland is voor alle inwoners! Het is van belang, dat er een partij is die aandacht schenkt aan duurzaamheid, aan de sociaal zwakkeren, aan mensen die niet kerkelijk gebonden zijn. Het is belangrijk dat er een partij is, die zich inzet voor werk en/of een zinvolle dagbesteding voor iedereen, die zich inzet voor een breed maatschappelijk aanbod, speciaal ook voor de jeugd. Die het belang van cultuur en sport voor de inwoners van Zwartewaterland verdedigt. Een partij ook die zich niet onttrekt aan de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen en die kinderen die opgroeien in armoede een extra steun in de rug wil geven. Een partij die bovendien kritisch kijkt naar wat het college doet, die haar controlerende taak serieus neemt.

De PvdA Zwartewaterland heeft deze taken de afgelopen bestuursperiodes serieus genomen en naar beste eer en geweten ingevuld. Wij denken echter al langere tijd dat, wellicht vanwege de naam, er minder inwoners op de PvdA stemmen dan er potentieel is. En dat is jammer. Want, voor een goed evenwicht binnen ons lokaal bestuur is het van belang dat er een grote vertegenwoordiging van Progressieve volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad zitten. De huidige situatie met een absolute meerderheid voor de combinatie CU/SGP vinden wij niet in het belang van alle inwoners van Zwartewaterland.

Vandaar nu en op dit moment dit onderzoek naar de mogelijkheden voor verbreding tot PZ. Niet om afstand te nemen van de huidige PvdA Zwartewaterland, wel om samen nog meer te bereiken voor alle inwoners van onze gemeente.

 

Heeft u nog vragen of ideeën, wilt u meedenken of kent u mogelijk geïnteresseerde mensen. Laat het ons dan weten en bel of mail.

Harrie Rietman (0628546172, harrierietman@hotmail.com)

Jannet Hoentjen (0611050795, jannet@hoentjen.com)

Astrid Dijkstra (0642335924, a.dijkstra@hotmail.com)

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra