Door Astrid Dijkstra op 15 juni 2014

Jong Zwartewaterland stopt ermee…. geen basis voor continuering Jongerenwerk

Jong Zwartewaterland, de organisatie die in Zwartewaterland het jongerenwerk vorm geeft, stopt ermee. Aanleiding daartoe is een nieuwe forse bezuiniging, aangekondigd door wethouder Speksnijder. Het bestuur van Jong Zwartewaterland ziet op die basis geen mogelijkheid inhoud te geven aan de haar opgedragen taken. Wij als PvdA-fractie vinden dit, uiteraard, een zeer ongewenste situatie.

Door het besluit van Jong Zwartewaterland zullen allen nog de werkzaamheden van dit jaar worden afgemaakt, daarna is er geen open preventief jongerenwerk meer. Lopende contracten, waaronder huurcontracten van gemeentelijke accommodaties, worden ook opgezegd. Daarmee komt het jongerenwerk, juist op een moment dat de gemeente verantwoordelijkheid gaat dragen voor het brede terrein van de jeugdzorg (per 1 januari 2015) in een enorme impasse te verkeren.
De Partij van de Arbeid maakt zich ernstig zorgen over deze ongewenste situatie en heeft, in een motie, vreemd aan de orde van de dag, gevraagd dit onderwerp toe te voegen aan de agenda van de raadsvergadering van donderdag 5 juni. In de motie wordt wethouder Speksnijder opgeroepen om op zo kort mogelijke termijn met de Stichting Jong Zwartewaterland in gesprek te gaan of een doorstart op de huidige (inclusief reeds verwerkte bezuinigingsopgave van € 100.000) voorwaarden alsnog bespreekbaar is. Dit in ieder geval voor het jaar 2015.
Tot onze grote blijdschap zegde wethouder Speksnijder in de raadsvergadering volmondig toe om in gesprek te gaan onder de in de motie genoemde voorwaarden. Die blijdschap duurde maar kort, aangezien de wethouder in een radio-interview op zaterdag zijn woorden terugnam en beweerde dat hij dat alleen zou doen indien de motie werd aangenomen.
Het is niet de eerste aanvaring die het onlangs aangetreden college heeft met een maatschappelijke organisatie. Eerder al gaven vrijwilligers van het Toeristisch Informatie Punt al aan er de brui aan te geven, uit onvrede met het door het nieuwe college voorgestane beleid. Burgemeester Bilder heeft destijds aangegeven met deze vrijwilligers in gesprek te willen om de toeristische dienstverlening in Hasselt in stand te houden. Het lijkt erop dat hij zich de moeite van een dergelijke bemiddelingspoging in dit geval kan besparen. Het bestuur van Jong Zwartewaterland heeft aangegeven dat hum besluit onomkeerbaar is. De PvdA-fractie hoopt er natuurlijk op dat de wethouder alsnog zijn eerdere toezegging zal uitvoeren en zal daar tijdens de komende raadsvergadering aandacht voor vragen. Wordt vervolgd!

De fractie
 

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra