Door Harrie Rietman op 9 december 2016

In Memoriam Ger Noordhuis

Op 4 december 2016 is Ger Noordhuis overleden, kort na zijn 78e verjaardag. Ger heeft, hoewel hij een geboren Groninger was, een groot deel van zijn leven in Zwartsluis doorgebracht en Zwartsluis werd hem dan ook dierbaar. Kenmerkend voor Ger was dat in zijn politieke leven, het gemeentelijke belang altijd voorop heeft gestaan. Dat ging voor hem boven persoonlijk en ook boven partijbelang.
Partij, dat was er voor Ger maar één, de Partij van de Arbeid… In 1994 kwam hij voor die partij in de gemeenteraad van Zwartsluis en, na krap een halve raadsperiode werd hij, door het onverwachte overlijden van Grietje Vinke-Beens, gekozen tot wethouder, als tweede en laatste PvdA-wethouder van de zelfstandige gemeente Zwartsluis.

De portefeuilles, waarmee hij werd belast, lagen op het sociale terrein. Welzijn en Sociale Zaken, daar ging ook zijn hart naar uit en daar, zo was zijn overtuiging, kon je ook als PvdA-er het verschil maken. En dat verschil heeft hij gemaakt… Niet door allerlei kortstondige succesjes na te streven maar door, samen met zijn collega-wethouder en samen met een zo groot mogelijk deel van de gemeenteraad, steeds het beste voor Zwartsluis en haar inwoners te zoeken.

In die jaren werd er maar hoogst zelden gestemd in de gemeenteraad. Dat was gewoon niet nodig. ‘Samen Zwartsluis…’ het kon door Ger zijn bedacht. In Zwartewaterland keerde Ger terug in de gemeenteraadsbanken. En hoewel hij zijn mening ook daar nooit onder stoelen of banken stak, was Ger niet iemand die weerstand opriep. Zijn innemende persoonlijkheid, zijn ondeugende pretoogjes, zijn bourgondische inslag, het maakte hem tot een geliefd raadslid bij politieke mede- en tegenstanders. Ondeugd was zijn deugd, zo schrijft de familie op de overlijdenskaart en dat ondeugende lachje van Ger was bijna altijd wel op zijn gezicht te bespeuren.
In maart 2006 vond Ger dat het tijd was voor vernieuwing en stelde hij zich niet weer beschikbaar voor nog een periode raadslidmaatschap. Bij zijn afscheid kreeg hij de versierselen opgespeld die behoren bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau.
Wij verliezen in Ger een sociaaldemocraat met een groot hart, een partijgenoot die een vaste koers heeft gevaren. We zullen hem missen maar ons gemis valt in het niet bij wat Alies, Annemiek en Angelique ervaren, nu hun man en hun vader er niet meer is. En de kleinkinderen zullen hun opa gaan missen, dat is wel zeker. Naar hen gaan onze gedachten uit en hen wensen we veel sterkte toe, de komende tijd. Daarbij kunnen de herinneringen aan de prachtige mens Ger Noordhuis hen zeker tot veel steun zijn.

Partij van de Arbeid Zwartewaterland

Harrie Rietman

Harrie Rietman

Harrie Rietman is voormalig raadslid, wethouder en voorzitter voor de PvdA Zwartewaterland. Op dit moment is hij fractievoorzitter (vervanger tijdens ziekte Jannet Hoentjen) van de PvdA Zwartewaterland in de gemeenteraad. Harrie draait mee bij de schaduwfractie en levert een actieve bijdrage onder andere in de vorm van publicaties met zijn visie op gebeurtenissen in Zwartewaterland.

Meer over Harrie Rietman