14 januari 2014

Het succes van zelf doen: Burgercomité Genemuiden en ’t Olde Stadhuus

Onze fractie van de Pvda diende op 31 maart 2011 een amendement in over de ontwikkeling van de oudbouw van het voormalige gemeentehuis in Genemuiden. Doel was om hiervan een huis voor de gemeenschap met een maatschappelijk/sociaal culturele invulling te maken.

Vóór het indienen van dit amendement had het burgercomité al plannen gemaakt. Die gaven ons zoveel vertrouwen dat wij vonden dat het burgercomité op haar beurt ons vertrouwen verdiende om er iets van te maken. Het college werd verzocht om het burgercomité de ruimte te geven om het zelf te doen, maar tevens voldoende ondersteuning te geven om het project een kans te geven.
In dit amendement was tevens opgenomen om inzichtelijk te maken welke subsidiemogelijkheden er waren, waaronder die voor Kulturhusen. Ons amendement werd gelukkig door een meerderheid aangenomen zodat het burgercomité de ruimte kreeg om op volle kracht door te gaan. En met succes, op 30 september 2013 werd ’t Olde Stadhuus feestelijk geopend.

Laatste daad van de raad in dit proces was het toekennen, of beter gezegd doorsluizen, van een Kulturhussubsidie aan ’t Olde Stadhuus in de vergadering van december jongstleden.
Een afronding? Eigenlijk is het eerder het begin van de periode waarin ’t Olde Stadhuus moet gaan draaien zoals het allemaal bedacht is en zoals de plannen zijn om verder te ontwikkelen. Maar, met het raadsbesluit van december, is de rol van de gemeenteraad uitgespeeld. En zo hoort het ook!

Dit soort projecten kunnen alleen slagen als de inwoners er zelf achter staan, als ze zelf initiatief en verantwoordelijkheid nemen. En dat is in Genemuiden zeker gebeurd! Heel veel vrijwilligers hebben heel veel tijd in dit project gestoken en doen dit nog steeds. Heel veel bedrijven in Genemuiden hebben een bijdrage geleverd. En een behoorlijk aantal organisaties en verenigingen hebben hun nek uitgestoken en zijn huurder, gebruiker geworden of spelen op een andere manier een rol.
Bonus bij dit project is wat mij betreft de betrokkenheid van de bewoners van Philadelphia locaties bij de dagelijkse gang van zaken in ’t Olde Stadhuus. Dit is precies zoals wij het als Partij van de Arbeid graag zien. Volledige inzet van vrijwilligers, bedrijven en inwoners én integratie van dagbesteding binnen een normale dagelijkse setting.
Een groot compliment kortom aan al die mensen die zich hiervoor voor hebben ingezet en nog voor inzetten. Er zullen nog genoeg lastige momenten komen. Het permanent managen van een dergelijke locatie vergt veel. Wij wensen alle betrokkenen hierbij veel succes!

Als voetnoot bij dit verhaal en wellicht de opmaat voor een stukje in het volgende Vuistje… Inzet van de inwoners is niet bepaald nieuw in Genemuiden. Ook niet voor gemeenschapscentra. Jaren geleden is de Overtoom zonder enige hulp van de gemeentelijk overheid opgezet door een groep enthousiaste vrijwilligers. De Overtoom is al sinds lange tijd niet meer weg te denken uit het maatschappelijke leven in Genemuiden. Ook hier geldt: als de juiste mensen zich ervoor inzetten (en blijven inzetten!) dan kunnen er mooie zaken ontstaan. Wat zou het mooi zijn als beide gebouwen en de bijbehorende vrijwilligers elkaar kunnen versterken. Van beide kanten heb ik gehoord dat die wil er zeker is. En zoals het bovenstaande bewijst: als de wil er is in Genemuiden, dan komt het voor elkaar!