Door Harrie Rietman op 7 november 2014

Herfst….

Gisteren is de wintertijd ingegaan. Ik kan dat merken wanneer ik ’s ochtends opsta. Vanmorgen had ik zelfs moeite om tot acht uur in bed te blijven liggen, het moet niet gekker worden. Buiten merk je eigenlijk nog maar weinig van de komende winter. Er zit nog veel blad aan de bomen en de temperaturen liggen nog steevast (ruim) boven de tien graden. Wel zie je al een enkele keer een vlucht ganzen traag in V-vorm door het luchtruim ploegen. Traag, net of ze er nog geen zin in hebben…
In politiek opzicht is de winter echter al ingevallen. Dit is mijn derde voorwoord voor het Vuistje en het begint al behoorlijk trekken van een feuilleton te vertonen. Weer is het college er de achterliggende periode in geslaagd zich te vervreemden van belangrijke delen van onze Zwartewaterlandse samenleving. Weer wordt, zonder onderliggende visie, het mes gezet in een aantal bijzonder gewaardeerde voorzieningen, waaraan een groot deel van onze bevolking en ook velen van ver buiten Zwartewaterland, met volle teugen van hebben genoten. Vier festivals, Full Colour, Doake, W.G. van Hulst-festival en Genemusiment worden financieel de nek om gedraaid. En dat gaat dan een bezuiniging opleveren van € 15.000,= of misschien nog minder want de organisaties mogen nog wel incidenteel een bijdrage aanvragen voor nieuwe activiteiten. Een klap in het gezicht van al die vrijwilligers die zich elke keer weer het vuur uit de sloffen sjouwen om de bevolking weer een onvergetelijke dag te bezorgen.

En dan het peuterspeelzaalwerk… zonder enige vorm van communicatie krijgt Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland te horen dat er wel (opnieuw) € 30.000,= op hun subsidie gekort kan gaan worden. Heeft dit college wel enig benul van de rol die deze voorziening speelt binnen de voor- en vroegschoolse educatie? En hebben ze wel enig besef van de feitelijke gemiddelde opleidingsniveaus in onze gemeente? Aan de ene kant de bibliotheek, die fors inzet op het terugdringen van laaggeletterdheid, een enorme bezuiniging opleggen en aan de andere kant een gat schieten in het vroegtijdig constateren van leer- en ontwikkelingsachterstanden… Welke gedachte, anders dan het sluitend maken van de begroting, valt achter dit snoeiwerk te ontdekken? Zwartewaterland wordt gereed gemaakt voor de winter en het wordt een barre winter, als de voortekenen ons niet bedriegen. Als ik een gans was, kwam ik vast in de verleiding om die winter ook maar door te gaan brengen op een plaats met een milder klimaat.

De achterliggende periode heeft onze gemeente steeds gewerkt met drie wethouders. Als PvdA hebben we dat steeds verdedigd, vanuit de wenselijkheid van een breed gedragen college, maar ook omdat we overtuigd waren van de meerwaarde van drie wethouders. Werk genoeg om onze gemeente op de kaart te zetten, om beleid te ontwikkelen enz… Op dit moment stel ik me serieus de vraag of de huidige situatie drie full-time wethouders rechtvaardigt. Het nu voorliggende beleid getuigt van zo weinig creativiteit dat moeilijk valt voor te stellen dat twee wethouders niet tot een vergelijkbaar product in staat zouden zijn geweest. Een wethouder minder en de problemen van de festivals, het peuterspeelzaalwerk en (gedeeltelijk) het jongerenwerk of het bibliotheekwerk, zouden zo maar structureel zijn opgelost. En breed samengesteld, laats staan breed gedragen, is dit college toch al niet, tenminste niet buiten de eigen achterban. Een beetje goedkoop is deze oplossing misschien wel en ze mogen van mij alle drie blijven zitten, als ze dan maar wel doen, waar ze voor zijn aangesteld. En dat is besturen en daadkracht en visie tonen… Want het valt echt niet te verteren dat er miljoenen gestopt worden in de uitbreiding van een industriehaven in Genemuiden, onder het mom van containervervoer, terwijl de eigen industrie aangeeft daar nauwelijks behoefte aan te hebben.

En is die € 350.000,= die verspijkerd gaan worden aan de bruggen en grachten van Hasselt nu echt dat, wat het meest noodzakelijk is, gelet op de economische omstandigheden? En hadden we, wat wij hebben voorgesteld, nog onder wethouder Wiggers, dus al een hele tijd geleden, niet allang de stekker uit het megalomane ‘Waterfront- project’ moeten trekken, in plaats van nu weer tonnen gemeenschapsgeld te moeten afboeken op niet te verkopen industrieterrein?
Het wordt winter en de herfststormen gieren door de kieren van de gammele gemeentebegroting. Tegen zoveel kilheid valt nauwelijks op te stoken. Misschien zijn er in onze achterban nog enkele leden die in hun vrije tijd bereid zijn voor Astrid en Klaas een warme mus en das te breien. Ze voeren een eenzame strijd in een bar politiek klimaat.

Harrie Rietman

Harrie Rietman

Harrie Rietman

Harrie Rietman is voormalig raadslid, wethouder en voorzitter voor de PvdA Zwartewaterland. Op dit moment is hij fractievoorzitter (vervanger tijdens ziekte Jannet Hoentjen) van de PvdA Zwartewaterland in de gemeenteraad. Harrie draait mee bij de schaduwfractie en levert een actieve bijdrage onder andere in de vorm van publicaties met zijn visie op gebeurtenissen in Zwartewaterland.

Meer over Harrie Rietman