Door op 3 november 2013

Geslaagde natuurwerkdag

De PvdA Zwartewaterland heeft zaterdag 2 november de handen uit de mouwen gestoken op de Natuurwerkdag die door Staatsbosbeheer werd georganiseerd.

Overal in het land zijn  vrijwilligers er op uitgetrokken om een steentje bij te dragen in het onderhoud van de natuur. In Hasselt was het noodzakelijk om de Grauwe Wilg langs de kolken bij de Hasselterdijk behoorlijk in te perken. In tegenstelling tot de Knotwilg en de Treurwilg is deze soort geen boom, maar meer een struikachtige die gelijk van af de grond meerdere stammen schiet. Ze worden niet meer dan circa 3 meter hoog, maar verspreiden zich des te sneller door het landschap. Gemiddeld genomen worden de bosjes elke vijf jaar bij de grond afgezaagd. Hiermee wordt het open landschap behouden en ‘verbost’ het landschap zogezegd niet. Het hout wordt gebruikt om houtwallen op te werpen, een nestelplek voor vele vogels en een thuis voor veel amfibiën en insecten.

Het afzagen gebeurd allemaal met de hand, dit is ook de reden waarom Staatsbosbeheer niet zonder vrijwilligers kan. Met circa 30 mensen, waaronder vrijwilligers van de Veldschuur in Rouveen en leden van de Scouting in Hasselt, zijn we de bossen te lijf gegaan. Met een grote kom snert in de lunchpauze en nat grijs weer was het een lekkere herfstige buitenwerkdag, waarop iedereen zijn groene beentje voor kon zetten.