Eigen budget voor inwoners alle kernen

30 juli 2018

Laat inwoners per kern zelf kiezen welke activiteiten in hun kern een gemeentelijke bijdrage verdienen. Dat is de boodschap van de motie die de fractie van de PvdA Zwartewaterland samen met GB, VVD en het CDA hebben ingediend tijdens de behandeling van de kadernota.

Het college richt zich bij leefbaarheid met name op de stenen; in deze motie wordt de oproep gedaan om ook aan de sociale kant van leefbaarheid aandacht te schenken. En wie weet beter dan de inwoners zelf waar behoefte aan is en waar een bijdrage aan gegeven moet worden.

Het (nieuwe) college en hiermee ook de nieuwe coalitie was er nog niet aan toe om hierover een besluit te nemen. Wat hen betreft kwam de motie te vroeg en zal later dit jaar in de raad verder gepraat worden over dit onderwerp. Hierop is de  motie is voorlopig aangehouden. De PvdA Zwartewaterland zal de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen en blijven vragen om concrete kaders, plannen en ruimte voor onze inwoners.