11 november 2013

Duidelijkheid over start onderhoud wegen en riool

Gemeente stuurt bewoners brief na vragen PvdA-fractie
De gemeente Zwartewaterland stuurt alle bewoners van straten die opnieuw ingericht worden een brief met daarin duidelijkheid over de gang van zaken en wanneer de werkzaamheden starten. Dit is het resultaat van vragen van de PvdA-fractie. Die kreeg tijdens het wijkbezoek aan de wijk Sandvoirt een flink aantal vragen hierover van burgers. Reden om bij de wethouder om opheldering te vragen. ‘We hebben begrepen dat er wel wat communicatie is geweest tussen de gemeente en enkele bewoners die wijken vertegenwoordigen. Vervolgens ging men ervan uit dat die bewoners de buurtgenoten zouden inlichten. Dat is niet altijd gebeurd en is eigenlijk natuurlijk ook niet de taak van bewoners. Vervelend dat mensen zo lang op informatie moeten wachten, maar we zijn blij dat de gemeente nu haar burgers actief gaat informeren,’ aldus PvdA-fractievoorzitter Astrid Dijkstra.
De gemeente Zwartewaterland had eerder wel een bijeenkomst in het Teeuwland gehouden, waarbij beloofd werd dat er spoedig gestart zou worden met de werkzaamheden. Dat gebeurde niet, maar er werd ook geen informatie verstrekt waarom dat niet gebeurde. ‘We hebben begrepen dat men nu bezig is met onderzoek en dat de kosten in kaart worden gebracht. Rond de jaarwisseling kan het college dan een besluit nemen om de benodigde gelden beschikbaar te stellen, waarna de opdracht verstrekt kan worden. Het onderhoud betreft naast de wijk Sandvoirt ook delen van de wijk Dedemsvaart-Zuid. Tijdens het recent gehouden wijkbezoek werd duidelijk dat nogal wat bewoners klachten hebben over de wegen en het riool. Daar moet met het onderhoud een eind aan komen.