29 november 2013

Discussieavond PvdA goed bezocht

“We kunnen met een beter en scherper programma de verkiezingen in”

‘Vanavond mee mogen praten over het verkiezingsprogramma van de lokale PvdA. Boeiende onderwerpen, mooie gedachten over een goed klimaat voor lokale ondernemers.’ Dat schreef één van de bezoekers op haar facebook pagina over de  bijeenkomst die de PvdA-fractie van de gemeente Zwartewaterland hield op dinsdag 26 november. Tijdens de avond wilde de PvdA het programma vaststellen voor de komende raadsperiode. Dit gebeurde in samenwerking met inwoners en organisaties uit de gemeente Zwartewaterland. De bespreking op deze  avond ging aan de hand van 4 hoofdthema’s: zorg, werk, ondernemen en duurzaam & groen.

De bijeenkomst werd gehouden in Linksaf, het clubgebouw van de Pvda. Met als basis het concept-verkiezingsprogramma van de Pvda voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 werd door een aantal gasten en PvdA leden een levendige discussie gevoerd over waar deze partij zich de komende vier jaar (en verder) op moet gaan richten. Als eerste kregen de gasten (die niet persé PvdA stemmers zijn) het woord om hun belangrijkste punten en hartekreten over het onderwerp waar zij verstand van hebben naar voren te brengen.

Hierna kon elk aanwezig PvdA lid kwijt dat hij of zij hét punt vind dat niet vergeten moet worden de komende jaren. Na een kopje koffie werd vervolgens in drie groepen over de vier hoofdthema’s van de komende periode doorgesproken. De PvdA leden werden hierbij gevoed en scherp gehouden door de uitgenodigde vakmensen en specialisten op het gebied van ondernemen, zorg, groen en werk/participatie. ‘Het was een geslaagde avond die er zeker voor gaat zorgen dat wij met een beter en scherper programma de verkiezingen èn de periode hierna in gaan. We kunnen aan de slag!’, aldus fractievoorzitter Astrid Dijkstra.