Door Astrid Dijkstra op 14 oktober 2013

De PvdA fractie van Zwartewaterland maakt zich sterk voor armoedebestrijding in onze gemeente, in het bijzonder voor kinderen.

Op initiatief van Astrid Dijkstra, gemeenteraadslid van de PvdA, is bij de behandeling van de meer-jarenbegroting een motie ingediend om het geld dat uit den Haag komt voor armoedebestrijding hier ook daadwerkelijk voor te reserveren.

Deze motie werd door een grote meerderheid van de raad overgenomen.

Alle kinderen in onze gemeente hebben recht op scholing, een bibliotheekpas, zwemles of een andere vorm van sport.

Kinderen zijn de meest kwetsbare inwoners van onze gemeente en sociale uitsluiting door armoede moet worden voorkomen. Ook onder andere groepen inwoners zijn kwetsbare mensen die met langdurige armoede te maken hebben. Met deze middelen kan aan de meest kwetsbare groepen inwoners van onze gemeente net een beetje extra steun worden verleend.

Fractie PvdA Zwartewaterland,

Astrid Dijkstra 06 – 4233 5924

 

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra

Astrid Dijkstra is beheerder van de site en redactielid van het vuistje. Astrid was gemeenteraadslid in de periode 2006-20018  

Meer over Astrid Dijkstra