Door op 29 juni 2013

De geschiedenis van Keet de Kolk

De gemeente Genemuiden kampte in de laatste jaren voor de herindeling met een wildgroei aan illegale jongerenketen. Met name op het bedrijventerrein verschenen meerdere zeecontainers. Toenmalig wethouder Wolter Eenkhoorn en toenmalig burgemeester Jan Rietkerk gingen met de jongeren om tafel en bedachten een constructie die zou leiden tot wat later Keet de Kolk zou leiden.

Het college in Genemuiden werd in die dagen gevormd door SGP, RPF (nu CU) en PvdA. Dit college stelde voor de jongeren een gebouw ter beschikking te stellen dat onder bepaalde voorwaarden voor hun activiteiten gebruikt zou kunnen worden. Ze moesten zich organiseren in een vereniging, ze moesten afspraken maken over beheer, activiteiten en toezicht. En de illegale keten moesten weg. De gemeenteraad steunde het voorstel unaniem. Jongerenvereniging Keet de Kolk was een feit. Gratis en voor niets in een gebouw van de gemeente.

Inmiddels zijn we dertien jaar en een gemeentelijke herindeling verder en kunnen we terugblikkend vaststellen dat het toenmalige besluit goed heeft gewerkt. Het heeft in alle opzichten aan de verwachtingen voldaan. De jongeren hebben destijds met een knipoog naar de geschiedenis de naam Keet de Kolk gekozen en dat wekt bij velen de suggestie dat we hier te maken hebben met de zoveelste illegale zuipkeet. Dat is niet het geval, het is een jongerenvereniging met enkele honderden leden. Ze hebben een bestuur dat bereid is tot het maken van afspraken en daarop aanspreekbaar is. Afgezien van het gebruik van het gebouw krijgen ze geen subsidie. Ze werken mee aan evenementen. Ze vissen voor goede doelen. Een succesverhaal zou je kunnen zeggen………

Lucas Boshove