Door Harrie Rietman op 19 januari 2015

De beste wensen….

We schrijven inmiddels het jaar onzes Heeren 2015. Ja, hier verraadt zich toch enigszins mijn orthodoxe achtergrond, anno Dominus, al is, in het geval van Zwartewaterland wellicht anno domini (let op de kleine letter d) meer op zijn plaats. Het college van Zwartewaterland, geheel bestaand uit heren, staat namelijk voor een krachttoer. Onder financieel redelijk dramatische omstandigheden moet vorm gegeven worden aan grote veranderingen op sociaal gebied. Participatiewet, Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning…het zijn niet de minste opgaven waarvoor ze gesteld worden en tot op heden ben ik er nog niet van overtuigd dat deze drie wethouders in staat zullen zijn dit proces zodanig vorm te geven dat de ouderen en zwakkeren in onze samenleving zullen gaan ervaren dat het overhevelen van deze zorgtaken naar de gemeente voor hen een verbetering ( en niet alleen voor het rijk een bezuiniging)zal opleveren. De tijd, het jaar 2015, zal het leren…
Terugblikken
De periode rond de jaarwisseling is ook steeds een tijd van terugblikken; van lijstjes en overzichten. In de laatste Stadskoerier van 2014 blikt ook burgemeester Bilder terug ( en vooruit). In combinatie met een fotocollage schetst dat een beeld van een gemeente waar, bij zware tegenwind, toch nog wel het nodige gepresteerd wordt. Agnieten College, herstructurering Bedrijventerrein Zwarte Water, uitbreiding industriehaven, nieuwe supermarkten…, projecten waar de nodige voorbereidingstijd in is gaan zitten, maar die nu toch hun beslag krijgen. En ook projecten waar we, als PvdA, als raadsfractie maar ook al collegepartij, volledig mee verantwoordelijk voor zijn. Dat geldt zelfs voor de uitbreiding van de industriehaven te Genemuiden, waar we, om toenmalig wethouder Meijer en daarmee de coalitie niet te doen vallen, tandenknarsend mee hebben ingestemd…
Ik neem de vrijheid om, net als onze burgemeester, kort terug te kijken op 2014. Voor ons, als afdeling Zwartewaterland van de Partij van de Arbeid is het belangrijkste en tegelijkertijd meest verdrietige wat heeft plaatsgevonden in dat jaar het overlijden geweest van Lucas. Lucas, die vanaf het ontstaan van Zwartewaterland deel heeft uitgemaakt van het college en daarvan de bindende en drijvende kracht vormde. Lucas met zijn nuchterheid, zijn humor en zijn sociale bewogenheid. Een tweede, maar onvergelijkbare kras, die 2014 heeft achtergelaten is de verkiezingsuitslag geweest. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd onze partij gereduceerd tot een tweemansfractie.
‘Het verraad’
Direct daar overheen kwam ‘het verraad’ van CDA en SGP. Verraad lijkt misschien een groot woord, gelet op de verkiezingsuitslag, waarbij de confessionele partijen met 14 van de 19 raadszetels een heel forse meerderheid behaalden. En toch verraad… want om zonder enig overleg je af te wenden van een partij waarmee je drie periodes hebt samengewerkt (CDA) of de partij die, nauwelijks een half jaar eerder zich het meest heeft ingespannen om, na het raadsbreed opzeggen van het vertrouwen in de Christen Unie, jou binnen het college te halen, nu als een baksteen te laten vallen, ten gunste van diezelfde Christen Unie (SGP), dat voelt als verraad… Afscheid nemen van de PvdA als collegepartij was en is verdedigbaar; de manier waarop is laf geweest!
Van een andere orde is het afscheid dat we hebben genomen van Jan Haverkate, onze beminnelijke voorzitter ad interim. Jan hoorde inmiddels niet alleen meer bij het oude meubilair, hij vormde daarvan het pronkstuk, die oude antieke kast die je helemaal niet wilt missen. En zeker niet wilt inwisselen voor hip, strak Ikea-gedoe. En, bijna letterlijk op de valreep, brak onze penningmeester op een heel vervelende en pijnlijke manier haar pols. Misschien moet er eens nagedacht worden over fietsen met winterbanden… Zo bezien is 2014 zeker niet het beste jaar geweest uit de geschiedenis van de sociaaldemocratie in onze gemeente.
Provinciale Staten
En dat brengt me bij het nieuwe jaar, 2015. Het jaar waarin we opnieuw naar de stembus mogen, nu voor het kiezen van de Provinciale Staten. Voor twee leden van onze afdeling, Pascal Arnold en Yvonne Ariesen zit er een bijzondere lading aan deze verkiezingen. Zij staan,  weliswaar veel te laag, op de kandidatenlijst en zullen de uitslag daarom ook met meer dan gemiddelde belangstelling volgen. Het jaar waarin we zullen zien hoe de drie grote decentralisaties gaan uitwerken voor onze burgers, het jaar waarin Astrid en Klaas zich weer mogen laten gelden in de gemeenteraad. De toon, zoals die de laatste periode is gezet, onder meer in een groot krantenartikel, is veelbelovend. Ik wens iedereen die mee gaat werken aan een sterker en socialer Zwartewaterland (en daar hoef je echt geen lid van de Partij van de Arbeid voor te zijn, al zou dat wel helpen….) een goed en vooral gezond 2015.

Harrie Rietman, voorzitter a.i.

Harrie Rietman

Harrie Rietman

Harrie Rietman is voormalig raadslid, wethouder en voorzitter voor de PvdA Zwartewaterland. Op dit moment is hij fractievoorzitter (vervanger tijdens ziekte Jannet Hoentjen) van de PvdA Zwartewaterland in de gemeenteraad. Harrie draait mee bij de schaduwfractie en levert een actieve bijdrage onder andere in de vorm van publicaties met zijn visie op gebeurtenissen in Zwartewaterland.

Meer over Harrie Rietman