Door Harrie Rietman op 14 januari 2014

Campagneplannen…

Nog tien weken te gaan, dan, op woensdag 19 maart, wordt de nieuwe gemeenteraad van Zwartewaterland gekozen. Voor alle partijen, maar zeker ook voor ons, belangrijke verkiezingen. Ons programma is gereed; tot stand gekomen met inbreng van velen, ook van buiten onze partij. Dat programma mag er zijn en daar zijn we best trots op. (Voor wie het wil lezen: www.zwartewaterland.pvda.nl) Onze lijst is vastgesteld; een mooie lijst met ook veel nieuwe namen. Met die lijst durven we met een gerust hart de verkiezingen in te gaan. Maar het woord is uiteindelijk aan de kiezer. Hoe beoordeelt die de inspanningen van onze raadsfractie in de achterliggende jaren? Hoe waardeert die de tomeloze inzet en vasthoudendheid waarmee Lucas Boshove, vanaf de gemeentelijke herindeling geprobeerd heeft Zwartewaterland sterker en socialer te maken? Hoeveel vertrouwen heeft die in de mensen op onze kieslijst? Wat zal de invloed zijn van de landelijke politiek op deze verkiezingen? Vragen waarop we nu de antwoorden nog niet kennen; nog tien weekjes slapen…

Dat slapen zal er mogelijk ook nog wel eens een keertje bij inschieten, want er moet ook nog campagne worden gevoerd. Voor een deel gebeurt dat op de oude vertrouwde manier, dus met stijfsel en posters en biljetten achter de ramen. Misschien met rozen langs de deuren (onderzoek toont aan dat dat toch nog steeds een goed werkende methode is). En met een krant die ons programma en onze mensen bij de kiezers thuis onder de aandacht brengt. Daarnaast willen we op plekken waar grote groepen kiezers bij elkaar komen, ook ons PvdA-gezicht laten zien; voor de kinderen willen we weer een spetterfeest houden. Maar we zoeken ook onze ouderen op, we willen bij sportevenementen aanwezig zijn… En natuurlijk debatteert onze lijsttrekker, Astrid, op maandag 17 maart met haar collega-lijsttrekkers. De heren kunnen hun borst alvast nat maken!

De voorbereidingen en een deel van de uitvoering van die campagneplannen is toevertrouwd aan een groepje noeste veteranen en een stel jonge honden binnen onze partij. Vier thema’s zullen in die campagne centraal staan en wel:

Zorg voor jong tot oud dicht bij huis

Iedereen actief bezig, werken waar kan

Ruimte voor ondernemen

Groen, duurzaam, oog voor de toekomst

Een betrekkelijk korte, maar intensieve campagne gaan we voeren. Het doel daarvan is dat iedereen, die met ons van mening is dat we moeten blijven werken aan een sterker en socialer Zwartewaterland, zijn stem gaat uitbrengen op de PvdA. Want we hebben, om ook in de volgende raadsperiode een krachtig geluid te kunnen laten horen tegenover de Christen Unie (vijf zetels), de SGP (vier zetels en groeiend) en het CDA (vier zetels), onze vierde zetel, die we bij de laatste verkiezingen zijn kwijt geraakt, hard nodig. Daarom ook hopen we dat iedereen, die de PvdA een warm hart toedraagt, ook in de campagne letterlijk een handje mee wil uitsteken om een goed resultaat dichterbij te brengen. Aanmelden daarvoor kan bij de fractieleden, de bestuursleden (zie voor adressen de achterzijde van dit Vuistje) maar ook bij de voorzitter van de campagnecommissie,

 

Harrie Rietman

Achterweg 32

8281 AT Genemuiden

Tel: 038 3855047/ 06 28545172

harrierietman@gmail.com

Harrie Rietman

Harrie Rietman

Harrie Rietman is voormalig raadslid, wethouder en voorzitter voor de PvdA Zwartewaterland. Op dit moment is hij fractievoorzitter (vervanger tijdens ziekte Jannet Hoentjen) van de PvdA Zwartewaterland in de gemeenteraad. Harrie draait mee bij de schaduwfractie en levert een actieve bijdrage onder andere in de vorm van publicaties met zijn visie op gebeurtenissen in Zwartewaterland.

Meer over Harrie Rietman