Door op 3 juni 2013

Buurtbezoek – Canvassen nieuwe stijl

In kader van de uitwisseling van kennis en vaardigheden is het bestuur op zaterdag 20 april vroeg uit bed gekomen om te gaan canvassen in Willemsoord met de PvdA afdeling Steenwijkerland. Canvassen is echter niet meer het juiste woord. De deurbel en de rode roos zijn hetzelfde gebleven, maar de beruchte boodschap (hoe mooi inpakt hij ook is) “Stem op ons!” is achterwege gelaten. Die boodschap is vervangen door een enquête met drie vragen over de buurt gevolgd door een algemene vraag over het hoe men tegen de landelijke politiek aankijkt.

Omdat je nu niet meer zieltjes hoeft te winnen (of stofzuigers te verkopen) ontspannen de mensen al snel. Ze hoeven niks. Sterker nog, ze krijgen wat. Ze krijgen een mooie rode roos en een moment om hun mening te ventileren, om problemen in de buurt aan te kaarten en een praatje te maken met een raadslid of zelfs de wethouder! En dat zonder te hoeven wachten op een spreekuur. Vanuit de afdeling is het belang van deze acties tweeledig. Enerzijds laat de PvdA haar gezicht zien. Wanneer mensen niet open doen wordt er een keurig foldertje door de deur gedaan om te laten weten dat we er wel zijn geweest en de mensen die een gesprek aangaan vertellen dat vermoedelijk ook weer door. En anderzijds is het een mogelijkheid om plus- en knelpunten in de wijken te achterhalen en op die manier de fractie en de wethouder te voorzien van informatie waarop beleid kan worden gevormd of aangepast. Daarnaast krijgen een wijk en haar inwoners voor de fractie ook een gezicht wat het raadswerk alleen ten goede komt.

Na afloop wordt het wijkbezoek onder genot van een kopje koffie besproken. De ingevulde formulieren worden verzameld om later ingevoerd te worden in een landelijke database, de ervaringen en indrukken worden besproken en een eerste opzet voor een persbericht wordt gemaakt. Zo dient het wijkbezoek nog weer een ander doel; het is een persmoment. Een moment waarop de wijkbewoners kunnen zien dat er aandacht wordt besteed aan hun opmerkingen en een moment waarop de afdeling goed in het nieuws komt.

Steenwijkerland is in vergelijking tot Zwartewaterland een erg grote gemeente met in totaal 24 kernen. Er worden op jaarbasis rond de acht wijkbezoeken afgelegd wat betekend dat men grofweg één keer in de drie jaar een wijk bezoekt. Door de wijkbezoeken te verspreiden over een zo’n lange periode wordt bereikt dat de afdeling niet alleen vlak voor de verkiezingen rozen uitdeelt maar het jaar door haar gezicht laat zien.

Het was een leerzame en gezellige ochtend. Op zaterdag 22 juni krijgt deze ochtend een vervolg. De afdeling Steenwijkerland komt dan op visite en wij gaan samen een buurtbezoek afleggen in Zwartsluis. Jullie worden daarbij allen verwacht!