14 oktober 2013

Bewoners Sandvoirt blij met de wijk

Bewoners van Sandvoirt zijn over het algemeen heel tevreden over hun wijk. Dat merkten PvdA’ers die zaterdag in gesprek gingen met de wijkbewoners. Kandidaat-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Bernard Naron keek in Hasselt zelfs zijn ogen uit. “De mensen vinden het hier heel aangenaam wonen. Tijdens werkbezoeken in de grote steden maak ik wel andere reacties mee.”

Daar doen mensen soms niet eens de deur open of zijn de begroetingen verre van vriendelijk. Inwoners van Sandvoirt toonden zaterdag heel ander gedrag. Wethouder Lucas Boshove maakt nog de meest onaangename gesprekopening mee. “Ik heb geen interesse”, zegt iemand, waarna Boshove opmerkt dat de man helemaal niet weet waarvoor hij komt. “Dat is ook weer zo…”, concludeert de wijkbewoner, waarna alsnog een gesprek ontstaat. Onvriendelijker wordt het niet in de Hasselter wijk uit de jaren vijftig.

Bewoners hebben daar ook weinig reden toe, merken de tien lokale PvdA’ers die met Naron alle deuren bij langs gaan. “Mensen wonen vaak lang in deze wijk en zijn blij met hun woning en de buurt. Wel klagen ze over de riolering en het slechte asfalt. Maar zelfs daarvoor hebben mensen vaak nog wel begrip, omdat ze wijzen op de bezuinigingen. Die hebben echter niets met deze uitgestelde werkzaamheden te maken”, zegt fractievoorzitter Astrid Dijkstra. “Mensen vragen vooral om duidelijkheid. Er is al een informatiebijeenkomst geweest over de aanpak van de problemen, maar vervolgens is het stil gebleven. Die communicatie moet beter, vinden ze.”

Verder zijn de bewoners juist wel tevreden over hun inspraakmogelijkheden. “Er zijn wel eens plannen geweest voor meer woningen in de wijk, maar na bezwaren vanuit de buurt heeft de gemeente daar vanaf gezien. Ook behielden ze op die manier speelvoorzieningen. Ze hebben het gevoel dat ze serieus worden genomen”, vertelt Harrie Rietman. Lucas Boshove zag ook een creatief speeltoestel. Glimlachend: “Ergens staat een hek dat bij een tijdelijke kinderboerderij hoorde die hier een tijd heeft gestaan. “Die moeten we maar eens weghalen”, dacht ik, maar een bewoonster vertelde me dat die nu, in overleg met  de gemeente, als voetbalkooi wordt gebruikt.

Minder blij toont een aantal bewoners zich met het afkalvende winkelbestand in Hasselt. Ook over het groenonderhoud zijn wat opmerkingen. Anderen wijzen op het belang van een zwembad en een bibliotheek in de kern. Voor Astrid Dijkstra zijn dit soort signalen en de gesprekken met bewoners heel belangrijk. “Mensen vinden de aandacht prettig. Ze vertellen graag over wat hen bezighoudt. Ook omdat wij niet komen om zieltjes te winnen. Dat maakt dit voor ons ook tot hele leuke gesprekken. Op de mensen afstappen werkt ook veel beter dan ergens een zaaltje afhuren en hopen dat ze langskomen.”

De PvdA Zwartewaterland legt in de komende maanden vaker een dergelijke wijkbezoek af. Op 9 november bellen de socialisten aan in De Binnenlanden in Genemuiden. Dan zonder de kandidaat lijsttrekker  Bernard Naron. Die vraagt dan weer elders in het land aandacht voor de Europese Verkiezingen: “Europa is nu vooral een project voor en door het bedrijfsleven. Werknemers worden onvoldoende beschermd tegen de negatieve gevolgen van globalisering. Daaraan wil ik een einde maken, net als aan oneerlijke concurrentie en versnippering van arbeidsinspecties”, aldus Naron.